Daniel Herman na prezentaci nových odborných publikací NPÚ

21.04.2017 14:45|ministerstvo

Národní památkový ústav dnes v prostorách Nostického paláce představil nové odborné publikace, které vydal v rámci  plnění úkolů vědy a výzkumu.

 

Po úvodním slově generální ředitelky NPÚ Nadi Goryczkové vystoupil  ministr kultury Daniel Herman, který ocenil odbornou práci a poděkoval celému týmu NPÚ za starost nejen o státní hrady a zámky, které má NPÚ ve své péči, ale také za významnou vědeckovýzkumnou činnost a vydávání odborných publikací.

Před 2 dny jsem se v letohrádku Hvězda zúčastnil předávání cen za Nejkrásnější české knihy v roce 2016. Odborná literatura jistě do této široké mozaiky literární nabídky patří. Díky práci NPÚ, kterou provádí  při obnově historických objektů, máme možnost vidět,  jak je aplikace vědeckého výzkumu realizována v praxi. Dílo se tak po vysoce odborné stránce stává součástí  vědecké odborné literatury a zainteresovaní lidé se tak mohou seznámit s kvalitní prací expertů NPÚ. Děkuji proto celému týmu v čele s  paní  generální ředitelkou Naděždou Goryczkovou za tuto perfektní práci, protože Národní památkový ústav je vlajkovou lodí našeho resortu a jsou to právě památky, za kterými  přijíždějí miliony lidí z celého světa.“

Daniel Herman

NPÚ se stal výzkumnou organizací na  základě  Rozhodnutí ministra kultury ze  14.  prosince  2009 a v lednu 2010 zahájil  činnost plněním úkolů vědy a výzkumu. V témže roce podal NPÚ prvních 12 projektů do výzkumného  programu Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity (NAKI). Zaměstnanci NPÚ se průběžně nadále zapojují do vědeckovýzkumných úkolů a  věnují se širokému spektru vědeckých témat v oblasti historie, dějin umění, archeologie apod.

Slavnostní atmosféru setkání zpříjemnilo krásnou hudbou Esferas kvarteto, složené z absolventů Pražské konzervatoře.

Prezentované knihy naleznete zde:
Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách
 – Jan Žižka
Metodika stavebněhistorického průzkumu – Jan Beránek a kol.
Kulturní dědictví severní státní dráhy - Alena Borovcová
Krajina jako dílo – František Svoboda|Aleš Homola|Petr Czajkowski|Martin Markel |Barbora Ponešová
Aristokracie ducha a vkusu - Lubomír Slavíček | Petr Tomášek (edd.)
V oplatce jsi všecek tajně – Aleš Mudra (ed.) 

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Petr Kukal
Pracovník tiskového oddělení
email: petr.kukal@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.