Daniel Herman na pracovní návštěvě Vídně

17.03.2017 14:48|ministerstvo

Hlavním bodem ministrovy cesty bude slavnostní podpis nadnárodní nominace Technologie výroby modrotisku pro zápis na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva.

 

Na vypracování nominace se podílel mezinárodní expertní tým složený ze zástupců pěti zemí. Pod vedením rakouské komise pro UNESCO se na ní podílelo Maďarsko, Slovensko, Česko, Rakousko a Německo. Slavnostní podpis nominace proběhne v pondělí v 11 hodin v budově rakouského Ministerstva kultury a umění ve Vídni. Slavnostního ceremoniálu se zúčastní rakouský ministr kultury Thomas Drozda, ministr kultury ČR Daniel Herman,  státní tajemnice Ministerstva zahraničí Německa Maria Böhmer, státní tajemník slovenského Ministerstva kultury Ivan Sečík a za maďarské Ministerstvo kultury pak jeho státní tajemnice Anikó Herter Krucsaine.

„Děkuji mezinárodnímu pracovnímu týmu, který se s náročnou přípravou celého projektu skvěle vypořádal a nachystal nesmírně kvalitní nominační dokumentaci. Společná nominace výrazného řemeslného umu a lidské tvořivosti vlastní pěti sousedícím evropským zemím je příkladem historické provázanosti našich kultur také na základě obdivuhodného umění našich předků navzdory rozdílným jazykům. Jsem velmi rád, že nominaci vyjádřili podporu a spolupracovali na ní nositelé tohoto unikátního kulturního prvku ze všech zúčastněných zemí.“

Daniel Herman

Daniel Herman v rámci své pracovní cesty má v plánu navštívit také Muzeum užitého umění MAK ve Vídni, kde si prohlédne výstavu DAS GLAS DER ARCHITEKTEN. Wien 1900 – 1937. Zhlédne také velkou retrospektivní výstavu s názvem Egon Schiele v Albertině  i expozici Seine Freiheit, unsere Freiheit – Václav Havel und das Burgtheater ve vídeňském Theatermuseu, kterou podpořil Státní fond kultury ČR. Prohlédne si ivýstavu Maria Theresia ve Wagenburgu, dále expozici Allana Sekuly Okeanos a setká se s lichtenštejnskou velvyslankyní J. E. p. Marií-Piou Kothbauer. V pondělí se ministr Herman sejde s českým velvyslancem v Rakousku Janem Sechterem a navštíví rakouskou Národní knihovnu, která se zasloužila o vrácení knih, zabavených ve Vídni v období nacistického režimu, zpět do České a Slovenské republiky.

Informace o modrotisku
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.