Nastavení cookies

Další výzva v rámci Národního plánu obnovy nabízí prostor pro projekty se zahraničním přesahem

14.09.2022 11:15|ministerstvo

Výzva č. 5/2022 – Mobilita II, iniciativa Status umělce a umělkyně, Národní plán obnovy.

 

Cílem výzvy je poskytnutí dotace na realizaci projektů se zahraničním přesahem, které budou zaměřeny na podporu mobility, rozvoje dovedností, síťování a prezentace jednotlivých umělců a odborných umělecko-technických pracovníků ve vybraných oblastech kulturního a kreativního sektoru v ČR s termínem realizace v roce 2023. Oprávněnými žadateli jsou všechny subjekty – soukromé i veřejnoprávní, fyzické i právnické osoby včetně státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury.

Podávání žádostí o dotaci probíhá výhradně prostřednictvím Dotačního portálu Ministerstva kultury od 1. září 2022 do 14. října 2022.  

Dotaci  je možné získat na projekt, který bude zařazen do jednoho z následujících dotačních okruhů: Prezentace profesionálů KKS v zahraničí; Příprava prezentace profesionálů KKS v zahraničí; Odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování;  Příprava - odborné konference, semináře, workshopy, networky v zahraničí z oblasti KKS – vzdělávací projekty v zahraničí zaměřené na podporu rozvoje dovedností a zasíťování; Podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí; Příprava – podpora účasti na tvůrčích a manažerských rezidencích a stážích profesionálů z oblasti KKS v zahraničí.

Odkaz na výzvu č. 5: https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-status-umelce-vyzva-c-5-mobilita-ii-2889.html

Odkaz na celkový přehled výzev: https://www.mkcr.cz/dotacni-vyzvy-2841.html

__________________________________________________________________________________

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ: Status umělce a umělkyně, Rozvoj regionálního kulturního sektoru a kreativního sektoru, Digitalizace kulturního a kreativního sektoru, Kreativní vouchery a Legislativní reforma zavádějící vícefondové financování kulturních institucí, na které je vyčleněna částka 5, 4 mld. Kč.

Více informací:
https://www.mkcr.cz/narodni-plan-obnovy-2609.html
https://www.planobnovycr.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.