Další velký mezinárodní úspěch ČR: Vila Tugendhat je chráněna podle Haagských úmluv

07.12.2018 12:55|ministerstvo

Na 13. zasedání Výboru pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, který ve dnech 6 – 7. 12. 2018 zasedá v Paříži, bylo před okamžikem rozhodnuto o poskytnutí zvýšené ochrany brněnské Vily Tugendhat podle Článku 10 Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (vyhlášen ve Sbírce mezinárodních smluv č. 71/2007, dále jen „Druhý protokol“).

 

„Jedná se o výrazný odborný a diplomatický úspěch České republiky, protože zvýšená ochrana podle Druhého protokolu byla zatím poskytnuta pouze 13 kulturním statkům v 8 zemích světa  - Ázerbájdžánu, Belgii, Kambodži, Kypru, Itálii, Gruzii, Litvě a Mali. Je to po zápisu modrotisku na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO, který proběhl minulý týden v Port Louis na Mauritiu, další mezinárodní úspěch i ocenění práce našich odborníků, kteří se zodpovědně a na vysoké profesionální úrovni starají o ochranu kulturního dědictví. I jim patří můj dík.

Antonín Staněk

Česká republika je (mimo jiné mezinárodní úmluvy v oblasti kultury) smluvním státem výše zmíněného Druhého protokolu. Je tedy zavázána k jeho implementaci, a to také přijetím takových opatření v době míru, která považuje za vhodná k zabezpečení kulturních statků na svém území proti předvídatelným účinkům případného ozbrojeného konfliktu, a která mohou být prospěšná v rámci dobré praxe i šíření principů této úmluvy v zahraničí. Zápis kulturních statků do Seznamu kulturních statků pod zvýšenou ochranou je právě takovým opatřením. Jeho podstatou je skutečnost, že takto zapsané kulturní statky nejsou vojensky využívány a tudíž nepředstavují vojenský cíl, a jako takové by neměly být předmětem potenciálního útoku.

Vila Tugendhat, která je rovněž zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, splňuje všechny tři podmínky zápisu, a sice: (a) jedná se o kulturní dědictví nejvyššího významu pro lidstvo; (b) je chráněna odpovídajícími vnitrostátními právními a administrativními opatřeními, která uznávají její výjimečnou kulturní a historickou hodnotu a zajišťují nejvyšší úroveň ochrany; (c) není využívána pro vojenské účely nebo k zaštítění vojenských objektů - a strana, která má tento kulturní statek pod kontrolou, učinila prohlášení, že takto využívána nebude.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.