Další velký mezinárodní úspěch ČR: Vila Tugendhat je chráněna podle Haagských úmluv

07.12.2018 12:55|ministerstvo

Na 13. zasedání Výboru pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, který ve dnech 6 – 7. 12. 2018 zasedá v Paříži, bylo před okamžikem rozhodnuto o poskytnutí zvýšené ochrany brněnské Vily Tugendhat podle Článku 10 Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (vyhlášen ve Sbírce mezinárodních smluv č. 71/2007, dále jen „Druhý protokol“).

 

„Jedná se o výrazný odborný a diplomatický úspěch České republiky, protože zvýšená ochrana podle Druhého protokolu byla zatím poskytnuta pouze 13 kulturním statkům v 8 zemích světa  - Ázerbájdžánu, Belgii, Kambodži, Kypru, Itálii, Gruzii, Litvě a Mali. Je to po zápisu modrotisku na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO, který proběhl minulý týden v Port Louis na Mauritiu, další mezinárodní úspěch i ocenění práce našich odborníků, kteří se zodpovědně a na vysoké profesionální úrovni starají o ochranu kulturního dědictví. I jim patří můj dík.

Antonín Staněk

Česká republika je (mimo jiné mezinárodní úmluvy v oblasti kultury) smluvním státem výše zmíněného Druhého protokolu. Je tedy zavázána k jeho implementaci, a to také přijetím takových opatření v době míru, která považuje za vhodná k zabezpečení kulturních statků na svém území proti předvídatelným účinkům případného ozbrojeného konfliktu, a která mohou být prospěšná v rámci dobré praxe i šíření principů této úmluvy v zahraničí. Zápis kulturních statků do Seznamu kulturních statků pod zvýšenou ochranou je právě takovým opatřením. Jeho podstatou je skutečnost, že takto zapsané kulturní statky nejsou vojensky využívány a tudíž nepředstavují vojenský cíl, a jako takové by neměly být předmětem potenciálního útoku.

Vila Tugendhat, která je rovněž zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, splňuje všechny tři podmínky zápisu, a sice: (a) jedná se o kulturní dědictví nejvyššího významu pro lidstvo; (b) je chráněna odpovídajícími vnitrostátními právními a administrativními opatřeními, která uznávají její výjimečnou kulturní a historickou hodnotu a zajišťují nejvyšší úroveň ochrany; (c) není využívána pro vojenské účely nebo k zaštítění vojenských objektů - a strana, která má tento kulturní statek pod kontrolou, učinila prohlášení, že takto využívána nebude.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.