Další uzávěrka žádostí o podporu autorské mobility je 31. 10. 2018

01.10.2018 14:02|příspěvkové organizace

Program ČLC/MZK je zaměřený na výjezdy českých autorek a autorů na literární akce v zahraničí.

 

Moravská zemská knihovna v Brně, sekce České literární centrum, připomíná další uzávěrku v rámci svého programu na podporu výjezdů českých autorek a autorů na literární akce v zahraničí. O podporu výjezdu může žádat organizátor akce nebo autor/ka či ilustrátor/ka. 

Termín pro uzávěrku podávání žádostí pro období 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 je 31. 10. 2018.

Více informací: www.czechlit.cz/cz/grant/mobilita/
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.