Další postup v nominaci projektu „Žatec, město chmele“ - UNESCO

30.05.2018 13:05|ministerstvo

Hodnotící proces národního projektu „Žatec – město chmele“ pro zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO, pokračuje i v roce 2018.

Hodnocení bylo zahájeno v r. 2017 poté, kdy byla Centru světového dědictví předložena nominační dokumentace. Po odborném posouzení v terénu v létě 2017 (proběhla zde několikadenní hodnotící mise nevládní organizace ICOMOS) byla  na podzim 2017 dokumentace projednána na Panelu světového dědictví ICOMOS. Ministerstvo kultury v únoru 2018 doplnilo požadované informace, které byly zohledněny ve výsledné hodnotící zprávě ICOMOS.  Ta konstatuje, že na Seznamu světového dědictví dosud není žádná památka, která by přímo se zpracováním chmele souvisela. ICOMOS ve zprávě upřesňuje některé požadavky na kritéria pro koncept nominace (tj. výběru komponent, formulace světově výjimečné hodnoty a podoby novostavby tzv. chmelového majáku v nominovaném území). Mezinárodní ICOMOS tedy doporučuje přepracování nominační dokumentace a rozšíření nominace na celý proces pěstování a zpracování chmele, tj. i na vhodně vybrané území s chmelnicemi. Mezivládní výbor pro světové dědictví projedná navrženou sériovou nominaci „Žatec – město chmele“ na svém 42. zasedání, které proběhne na přelomu  června a července t. r. v Bahrajnu. Podle jeho rozhodnutí pak budou podniknuty další kroky.

Památky spojené s chmelařským dědictvím, díky kterým je Žatec na tzv. Indikativním seznamu ČR, nejsou nikde na světě dochovány v takovém množství a koncentraci. Město Žatec každoročně vynakládá významné částky na pořádání právě takových kulturních akcí, které jsou spojené s udržováním kulturního dědictví s důrazem na regionální chmelařské tradice. Žatec je dlouhodobě aktivní v příkladné péči o památky; město letos v lednu podruhé obhájilo prvenství v soutěži o Historické město v Ústeckém kraji a postoupilo tak do celonárodního kola.  Tento titul se uděluje jako ocenění za péči o historické dědictví.

Zařazení projektu „Žatec – město chmele“ na Indikativní seznam památek připravovaných k zápisu na Seznam světového dědictví městu také přináší zajímavé možnosti čerpat z národních dotačních programů určených památkám mimořádné hodnoty. Pro představu – od roku 2007 bylo městu z různých národních programů poskytnuto 128 mil. Kč.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.