CROSS THE LINE/ České sklo v Izraeli

06.02.2019 13:50|příspěvkové organizace

Výstava českého skla v Jeruzalémě, nazvaná CROSS THE LINE, představuje jednu z hlavních událostí Českých center v Izraeli pro rok 2019. K vidění budou skleněné originály zapůjčenéexkluzivně pro tuto akci od patnácti sklářských firem z České a Slovenské republiky. Hlavnímiorganizátory jsou Český dům Jeruzalém a České centrum Tel Aviv. Výstava vzniklave spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

 

Kurátor Petr Nový z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravil pro izraelskou prezentaci výběr solitérů a setů od patnácti českých a slovenských sklářských firem. Ve své koncepci kladldůraz nejen na aktuální design, ale také na nadčasovost, originalitu, excelentní řemesloa v neposlední řadě – komerční využití. Díky tomu celá expozice přehledně ukazuje, jakým směrem se ubírají současné trendy českého ručního sklářství. V ukázkách nechybí inspirace tradičními vzory, unikátní moderní doplňky, designérské projekty. Zastoupeny jsou firmy ALDIT, BLAŽEK GLASS,BROKIS, BYSTRO DESIGN, CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, EVANS ATELIER,GOLDBERG GLASS, ILLOLA, LADISLAV ŠEVČÍK; LHOTSKÝ, MOSER, RONA, RÜCKLCRYSTAL, ŠÍPEK TEAM a VERREUM. Pro zájemce je připravena komentovaná prohlídkas kurátorským výkladem.

PETR NOVÝ, HLAVNÍ KURÁTOR MUZEA SKLA A BIŽUTERIE VJABLONCINAD NISOU, KURÁTOR VÝSTAVY, AUTOR KONCEPCE:
Výstava představuje patnáct pečlivě vybraných sklářských firem a značek, zavedených i nových. Prezentujeme vedle sebe jak tradiční, ale stále živé, nadčasové a komerčně úspěšné vzory, tak aktuální designovou tvorbu. Ve všech případech se jedná o exkluzivní ruční výrobky zdobenétechnikami brusu, malby, hutních postupů. Představujeme jedinečnou variabilitu dnešního českého a slovenského luxusního skla, jež ve světě nemá konkurenci – jde o skutečné umění bez hranic.

Výběr pouhých patnácti producentů z široké škály dvou set českých sklářských firem znamenal podle slov kurátora výzvu, protože se Česká republika stále udržuje na světové špičce v produkci ručně vyráběného skla, a to i přes silné konkurenční tlaky. Součástí výstavy je i jeden skutečný unikát, první výrobek nové značky GOLDBERG GLASS, která tak v Izraeli zažije světovou premiéru. Specifičností přehlídky je zařazení dvou slovenských zástupců, které odkazuje k nedávnému výročí vzniku i rozdělení Československa a společnou sklářskou tradici obou zemí.

Profesionální prodejci a dodavatelé skla obecně soudí, že právě Izraelci patří k nejaktivnějším zájemcům o silné české sklářské značky, mezi než patří například firma Moser.

Na realizaci výstavy se podílí Český dům Jeruzalém, České centrum Tel Aviv (hlavní organizátoři) ve spolupráci s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a sklářskými společnostmi. Iniciátorem výstavy je Robert Mikoláš, ředitel Českého centra Tel Aviv, autorem koncepce kurátor Petr Nový.

ČESKÁ CENTRA PRO ČESKÉ SKLO VE SVĚTĚ
Mezi další úspěšné „skleněné projekty“ Českých center patřily v minulých letech putovní výstavyBrilliant by Design (Současné české designové sklo a porcelán) na kterou navázal projekt Handmade Dreams (Současná česká módní bižuterie). Vedle toho se pak zásluhou ředitelů jednotlivých centerv zahraničí pravidelně konají výstavy českého skla v zemích jejich působení (spolupráce na Bienáleskla v Sofii, prezentace českého skla na milánském trienále, prezentace skla v Londýně, Studio Dechem na veletrhu Arts and Craft, Petr Stanický na London Design Festival. Studio Dechem serovněž prezentovalo také na Budapest Design Week.

České sklo však není podporováno jen přehlídkami v zahraničí. V roce 2018 uspořádala Česká centra cestu zahraničních kurátorů na mezinárodní sympózium skla v Novém Boru. Na světově proslulou akci zavítali díky podpoře Českých center Zhang Lin z Shanghajského muzea skla a Anna Vanlatumz francouzského muzea MusVerre.

UMĚNÍ BEZ HRANIC / České sklo v IzraeliAutor koncepce a kurátor výstavy: Petr Nový (Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou)

Český dům Jeruzalém, Cinematéka
3. 2. 2019 – 28. 2. 2019
Výstava je otevřena denně od 14 – 20 hodin adresa: 11 Hebron rd. Jeruzalém Izrael

Kontakt:
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí
Oddělení strategie a marketingové komunikace
Česká centra
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251
M: 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.