Aktuální mimořádná opatření v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19

07.01.2021 00:00|

Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici v pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.

* Volání na toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti na ceníku vašeho operátora.

 

Koronavirus: Přehled hlavních dezinformačních sdělení

V souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 se v České republice, stejně jako jinde v Evropě a ve světě, objevila řada dezinformací, fabulací či manipulací ve snaze tuto situaci zneužít v souladu se zájmy nejrůznějších aktérů. Níže přinášíme přehled nejvýznamnějších narativů s dezinformačním potenciálem objevujících se v této souvislosti na kvazi-mediální scéně a šířených prostřednictvím sociálních sítí či řetězových e-mailů v České republice. Přehled vychází z činnosti Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které sleduje dezinformační kauzy týkající se vnitřní bezpečnosti vyskytující se v českém informačním prostoru. Přestože se CTHH v rámci své působnosti věnuje pouze oblasti vnitřní bezpečnosti, na základě rozhodnutí ministra vnitra rozšířilo svůj záběr za účelem detekce a reakce dezinformačních narativů týkajících se pandemie.

Přehled naleznete zde. - mvcr.cz


Krizová opatření vlády odpovídající 5. stupni protiepidemického systému PES budou platit do 22. ledna. O jejich prodloužení o dvanáct dnů rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 7. ledna 2021.

Podrobnější informace naleznete zde.


Vláda přijala opatření platná pro třetí stupeň PES, parlamentu navrhne bezúplatné dobrovolné očkování proti covid-19
30. 11. 2020 - (celé znění tiskové zprávy) - mzcr.cz

Změny v krizových opatřeních, které souvisejí se čtvrtečním přechodem České republiky do režimu 3. stupně protiepidemického systému PES, ohlásila vláda už po nedělním mimořádném jednání. Dnes schválila jejich definitivní znění.


Od 18. listopadu 2020 platí zákaz vycházení mezi 21.00 a 4.59 hodin, s následujícími výjimkami 
(celé znění usnesení vlády):

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště, 
 • výkonu povolání, 
 • výkonu činností sloužících k zajištění: 
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, 
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
 • neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů, 
 • venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
 • účasti na hromadné akci, která musí splnit podmínky stanovené usnesením vlády.
   

Od 18. listopadu 2020 platí omezení volného pohybu mezi 5.00 a 20.59 hodin, s následujícími výjimkami (celé znění usnesení vlády):

 • cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
 • nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
 • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,  
 • cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 
 • cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče, 
 • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
 • výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění: 
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 
  • individuální duchovní péče a služby, 
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
  • veterinární péče, 
 • cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam, 
 • cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, 
 • cest za účelem vycestování z České republiky, 
 • účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, 
 • návštěv hřbitova, 
 • cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 • cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven, 
 • účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI, který je specifikovaný v usnesení vlády,
 • cest zpět do místa svého bydliště.

Všechny osoby by měly zůstávat nejlépe v místě bydliště, pohyb na veřejně přístupných místech a kontakt s jinými osobami by měly omezit na dobu nezbytně nutnou.

Na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby, více osob může být v případě, že se jedná o:

 • členy domácnosti,
 • zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele,
 • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 • děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, kteří zachovávají při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné. 

Při pobytu na veřejnosti je také nutné dodržovat rozestup 2 metry.

 

Od 18. listopadu 2020 je zakázaný maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s následujícími výjimkami (celé znění usnesení vlády):

 • prodejen potravin,
 • prodejen pohonných hmot,
 • prodejen paliv,
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 • prodejen malých domácích zvířat,
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 • prodejen novin a časopisů,
 • prodejen tabákových výrobků,
 • prádelen a čistíren,
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem, 
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 • pokladen prodeje jízdenek,
 • květinářství,
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myček automobilů,
 • prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 • provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace), 
 • provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček a podobně; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách,
 • provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,

přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny.
 

Od 18. listopadu 2020 se zakazuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli a ve státní svátek po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 21.00 až 4.59 hodin, s následujícími výjimkami:

 • čerpací stanice s palivy a mazivy, 
 • lékárny, 
 • prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, 
 • prodejny ve zdravotnických zařízeních, 
 • provozovny stravovacích služeb s výdejem přes okénko či rozvozem,
 • činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona,
 • provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., jde-li o prodej v neděli v čase mezi 5.00 až 19.59 hodin
   

Od 18. listopadu 2020 se nemohou konat tyto akce (celé znění usnesení vlády):

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
 • poutě a podobné tradiční akce,
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
 • veletrhy,
 • provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou dle usnesení vlády zakázány, 
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
   

Od 18. listopadu 2020 dále platí (celé znění usnesení vlády):

 • může být poskytovaná jen lázeňská léčebně rehabilitační péče, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
 • zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
 • uzavřeny jsou hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • provoz stravovacích zařízení je omezený tak, že mezi 5. a 21. hodinou mohou fungovat pouze přes výdejové okénko za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády
 • stravovací zařízení jsou mezi 21. a 5. hodinou uzavřená
 • uzavřená jsou stravovací zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2
 • zákaz poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytování:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
  • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
  • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
  • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády
 • v provozovně květinářství mohou být jen 2 osoby zároveň,
 • zákaz prodeje na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (to znamená prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení),  
  zákaz pochůzkového a podomního prodeje; 
  zákaz se nevztahuje 
  na provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží (např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček a podobně), dále na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně, 
  dále se nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu), mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky,
 • u farmářských trhů se zakazuje konzumace přímo na trzích, v jeden čas na ploše farmářského trhu nesmí být více jak 20 osob 400 m2, rozestupy mezi stánky musí být 4 metry.
   

Od 18. listopadu 2020 platí povinnost nošení roušek (celé znění mimořádného opatření):

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, pokud se ve vozidle nenachází pouze osoby z jedné domácnosti, 
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 
 • od 18. listopadu platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 
 

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • děti do dvou let věku,
 • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
 • žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základní školy v budovách škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jejich společné prostory (platí do17. listopadu),
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty (platí do 17. listopadu),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (platí od 18. listopadu) 
 • školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona (platí do 17. listopadu), 
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky, studenty a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty (platí od 18. listopadu),
 • zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v  rozhlasových, televizních a dalších pořadech,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod., 
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a saun.

Vláda prodlouží program podpory zaměstnavatelů Antivirus B do konce roku, vyhlásila také další krizová opatření

Od středy 28. října bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin. Tato a další zpřísnění opatření vyhlásila vláda Andreje Babiše po jednání v pondělí 26. října 2020.

Vzhledem k trvajícímu nepříznivému vývoji počtu případů onemocnění covid-19 přijala vláda další balíček krizových opatření. Po 21. hodině až do pěti hodin ráno následujícího dne budou moci od středy lidé vyjít do ulic, jen pokud půjdou do práce nebo podnikat, případně budou právě svou práci vykonávat. Dále už jen v neodkladných případech, například z důvodu ochrany zdraví, majetku či života, nebo pokud půjdou venčit psa. V tomto případě ale budou moci jít jen 500 metrů od místa bydliště. Od páté hodiny zůstávají v platnosti stávající omezení. Vláda rovněž nařídila zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Více informací naleznete zde.


Od 22. října od 6 hodin platí omezení volného pohybu s výjimkami, umožněné jsou pouze:

 • cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, 
 • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, 
 • cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 
 • cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), 
 • cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 
 • cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění 
  • bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
  • ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 
  • individuální duchovní péče a služby, 
  • veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
  • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
  • veterinární péče, 
 • cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, 
 • cesty za účelem vycestování z České republiky, 
 • účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova, 
 • cesty zpět do místa svého bydliště. 

Celé znění usnesení vlády
 

Od 22. října od 6 hodin by pohyb na veřejně přístupných místech měly osoby omezit na dobu nezbytně nutnou, stejně tak kontakty s jinými osobami; na veřejně přístupných místech mohou společně pobývat maximálně 2 osoby, více osob může být v případě, že se jedná o:

 • členy domácnosti, 
 • zaměstnance vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele, 
 • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, 
 • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, 
 • děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. 
   

Od 22. října 2020 od 6 hodin je zakázaný maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách s následujícími výjimkami:

 • prodejen potravin, 
 • prodejen pohonných hmot, 
 • prodejen paliv, 
 • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků, 
 • prodejen malých domácích zvířat, 
 • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata, 
 • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, 
 • prodejen novin a časopisů, 
 • prodejen tabákových výrobků, 
 • prádelen a čistíren, 
 • provozoven servisu a oprav silničních vozidel, 
 • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích, 
 • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím, 
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany, 
 • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, 
 • pokladen prodeje jízdenek, 
 • květinářství, 
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví, 
 • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie, 
 • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, 
 • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, 2 
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost, 
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren, 
 • myček automobilů, 
 • prodejen domácích potřeb a železářství, 
 • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren. 

Celé znění usnesení vlády
 

Od 22. října 2020 od 6 hodin se nemohou konat tyto akce:

 • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, 
 • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, 
 • poutě a podobné tradiční akce, 
 • kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, 
 • veletrhy, 
 • provoz heren a kasin, 
 • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách, 
 • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, 
 • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad, 
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 
 • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Celé znění usnesení vlády
 

Od 22. října dále platí:

 • zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
 • uzavřeny jsou hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • provoz stravovacích zařízení je omezený tak, že mezi 6. a 20. hodinou mohou fungovat pouze přes výdejní okénko za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády 
 • stravovací zařízení jsou mezi 20. a 6. hodinou uzavřená
 • uzavřená jsou stravovací zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2 
 • zákaz poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytování:
  • osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
  • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona, 
  • cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky, 
  • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa, 
  • osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova, 
  • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády 

Celé znění usnesení vlády

 


Od 21. října 2020 platí povinnost nošení roušek

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce.

Celé znění mimořádného opatření


Od 14. října 2020 platí nová opatření, která najdete v usneseních vlády.

 • zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti
 • zákaz bohoslužeb a jiných náboženských obřadů, slavností, tanečních akcí, spolkových akcí, sportovních akcí, přehlídek a ochutnávek s účastí více jak 6 osob 
 • zákaz pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu 
 • pořádat bez omezení počtu osob lze
  • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
  • svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřby a následné oslavy, resp. smuteční hostiny, konané nejpozději následující den 
 • bez omezení počtu osob se také mohou setkávat: 
  • zaměstnanci vykonávající práci pro stejného zaměstnavatele
  • osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost
  • osoby, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob
 • konat se nemohou:
  • koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté, 
  • společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol, 
  • poutě a podobné tradiční akce, 
  • kongresy a jiné vzdělávací akce, 
  • veletrhy, 
  • provoz heren a kasin, 
  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách, 
  • provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb, 
  • návštěvy a prohlídky zoologických zahrad, 
  • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, 
  • provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování 
 • platí zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech
 • uzavřeny jsou hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • provoz stravovacích zařízení je omezený tak, že mezi 6. a 20. hodinou mohou fungovat pouze přes výdejní okénko za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády 
 • stravovací zařízení jsou mezi 20. a 6. hodinou uzavřená
 • pokojné shromažďování je omezené na maximální počet 500 účastníků za dodržení specifických podmínek, které jsou uvedené v usnesení vlády 
 • návštěvy obchodů v nákupních centrech jsou omezené na skupinky 2 osob
 • svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřby a následné oslavy, resp. smuteční hostiny mohou probíhat ve stravovacích zařízeních mezi 6. hodinou a půlnocí 
 • od 19. října 2020 se svatby, prohlášení o registrovaném partnerství, pohřbu a následné oslavy, resp. smuteční hostiny může účastnit maximálně 30 osob

Od 13. října 2020 platí povinnost nošení roušek
13. 10. 2020

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • v prostředcích veřejné dopravy 
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy.

Celé znění mimořádného opatření


Platná hygienická opatření
08.10.2020

Vláda ČR 8. října 2020 schválila další balík krizových opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemické situace.

Nejen pro oblast kultury je od 9. do 11. října platné toto usnesení vlády (hygienická opatření - COVID-19):
Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření s účinností od 9. října 2020 do 11. října 2020

Od 12. do 25. října se pak oblasti nejen oblasti kultury týkají omezení viz níže usnesení vlády. Otevřené budou jen knihovny a knihkupectví. Pro profesionální kulturní soubory bude možné zkoušet, ne však hrát (s výjimkou pěveckých zkoušek - ty budou možné pouze maximálně do 5 osob):
Usnesení vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 - omezení hromadných akcí a provozu 


Od 5. do 18. října 2020 platí
5. 10. 2020

 • zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22. a 6. hodinou
 • v čase mezi 6. a 22. hodinou může u jednoho stolu sedět maximálně šest zákazníků
 • uvnitř stravovacího zařízení nesmí být více zákazníků, než je v něm míst k sezení

Usnesení vlády v plném znění - mzcr.cz


Od 5. do 18. října 2020 se mohou konat
5. 10. 2020

 • hromadné akce ve vnitřních prostorách do 10 účastníků
 • hromadné venkovní akce do 20 účastníků
 • akce bez omezení počtu účastníků, pokud se jedná o členy domácnosti, výkon povolání, podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, o pohřeb
 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob 
 • koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení, během kterých se převážně nezpívá, do 500 účastníků, kdy každý účastník má přidělené místo k sezení a kdy se neprodává občerstvení
 • sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, akce se účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu maximálně 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště
 • přípravy sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy
 • bohoslužby s nejvíce 100 účastníky, kdy každý musí mít místo k sezení, v průběhu bohoslužby se nezpívá

Usnesení vlády v plném znění - mzcr.cz


Usnesení Vlády České republiky o přijetí krizového opatření
30. 9. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. … ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu a odstup od jiných osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě II. a schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň dva metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
   
 2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek,

II. omezuje

 1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že
  1. se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci), případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou bránící šíření kapének (např. plexisklo),
  2. každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení; organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro účastníky akce,
  3. v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny včetně pokrmů a nápojů,
  4. účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,
    
 2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
   
 3. účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá,
   
 4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  1. zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),
  2. zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
  3. u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,
  4. v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
  5. provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády


Od pátku se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních
17. 9. 2020

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. Resort rozšiřuje povinnost nošení roušek ve školách a omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb v nočních hodinách.

Tisková zpráva v plném znění - mzcr.cz


 ​
Ministerstvo zdravotnictví zpřísňuje pravidla pro konání vnitřních hromadných akcí na stání

16. 9. 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací zavádí Ministerstvo zdravotnictví nová opatření. Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení.

„Vzhledem k rapidnímu nárůstu počtu nových případů nákazy covid-19 v posledním týdnu jsme se s epidemiology rozhodli přistoupit k dalšímu opatření, kterým snížíme sociální kontakt v rizikových provozech a současně neomezíme kulturní a sportovní život. Situaci nadále nepřetržitě monitorujeme a budeme ji vyhodnocovat zase po týdnu. V tuto chvíli je naší prioritou zastavit počínající exponenciální nárůst pozitivních případů. Nemohu však vyloučit další opatření,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Opatření se týká nejen organizovaných akcí, ale také provozoven typu restaurace, bar či klub. Provozovatel nově nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny stravovacích služeb více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky. „Smyslem opatření je omezit úzký kontakt stojících osob v barech, klubech či restauracích. Přidělené místo každému účastníkovi akce znamená vytvoření určitého distancu od ostatních. To však neznamená, že by se v prostor

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.