Comenius Known and Unknown

10.01.2019 12:11|příspěvkové organizace

Novoroční vydavatelskou novinkou Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě je dvojjazyčná knihaComenius Known and Unknown / Komenský známý neznámý, určená široké veřejnosti a představující aktuální popularizaci života a myšlenek tohoto našeho renesančně-barokního myslitele. ​

 

V přitažlivém a vtipném grafickém řešení je na 144 stranách anglicky i česky podáno kompendium Komenského života (kap. Život – 60 stran), myšlenkový odkaz (kap. Malé nahlédnutí do Komenského myšlení – 42 stran citací z nejdůležitějších spisů, opatřených komentáři) a stručný přehled díla s krátkými anotacemi (kap. Vybrané spisy Komenského – 29 stran). Součástí knihy je přiložená mapa Komenského (1627) a odkaz na audio verzi knihy (pouze anglicky).

Rovněž grafické členění této knihy odpovídá daným třem oddílům. Jakousi učebnicí s obrázky představuje oddíl Život a jako určitý typ poznámkového bloku je stylizován oddíl Komenského myšlení. Publikace doplňuje průběžná časová osa (rovněž dvojjazyčná) s životopisnými údaji Komenského a souběžnými evropskými dějinami. Knihu uzavírá oddíl vybraných spisů, řazených abecedně s uvedením dat vzniku a místa (50 z celkových cca 250). 

Obsahově knihu sestavil komeniolog muzea Mgr. Petr Zemek, Th.D., který opíral se o předchozí systematická pojednání zasloužilých komeniologů a poskytl tak nový inspirativní pohled na nepřehlédnutelnou historickou osobnost naší kultury. Řešení publikace chce tedy poskytnout jakýsi odlehčený a hravý vstup do „bohatosti a vrstevnatosti Komenského díla,“ aby obraz Komenského nezůstal „ve strnulé podobě chladných skulptur, které zdobí náš veřejný prostor, aniž bychom mu dokázali porozumět“. Autorkou grafického pojetí je Alexandra Haluzová. Kniha vyšla za podpory Ministerstva kultury ČR a byla přihlášena do soutěže Památníku národního písemnictví Nejkrásnější české knihy roku

Knihu lze objednat v e-shopu muzea.

odkazy

Výtah z knihy

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa
pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum J. A. K. v Uherském Brodě
M: +420 773 070 935
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.