Český videosalon 2019

05.06.2019 14:55|příspěvkové organizace

Ve dnech 14.–15. června 2019 proběhne v prostorách Malé scény a Kulturního domu v Ústí nad Orlicí 66. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby – Český videosalon. Soutěž je dvoudenní, se sedmi soutěžními bloky. Vrcholné soutěži předchází šest krajských soutěži, které pokrývají celoplošně celou Českou republiku.

 

Dne 14. 6. 2019 se na Malé scéně uskuteční projekce pohádek pro mateřské školy. Po ní probíhají projekce Českého Videosalonu, ke kterým patří i diskuse k filmům hodnocených odbornou porotou. Večerního slavnostního zahájení celostátní soutěže se zúčastní představitelé NIPOS Praha, Města Ústí nad Orlicí, Českého a Slovenského neprofesionálního filmu a Světového výboru UNICA. V letošním roce bude při slavnostním zahájení předána Cena Ministerstva kultury paní Aleně Krejčové, významné autorce dokumentárních filmů a reportáží. K slavnostnímu zahájení neodmyslitelně patří i střihový film z událostí minulého ročníku soutěže. Po zahájení bude promítnuta kolekce rakouských filmů z mezinárodní soutěže Unica 2018. Kolekci uvede Peter Glatzl, Prezident asociace rakouských filmových autorů.

V sobotu 15. 6. 2019 pokračuje Český Videosalon dalšími soutěžními projekcemi. Divákům bude promítnuta kolekce nejlepších slovenských neprofesionálních filmů, kterou uvede odborná pracovnice pro film a fotografii z NOC Bratislava PhDr. Zuzana Školudová. Do programu letošního Českého videosalonu bude též zařazena beseda k výročí sametové revoluce s dlouholetým odborným pracovníkem v oblasti amatérského filmu , lektorem a autorem řady publikací ing, Emilem Pražanem. Celostátní soutěž Český videosalon 2019 bude na Malé scéně ukončena oblíbenou soutěží Minuta film.

Na slavnostním večeru v kulturním domě budou oceněni nejlepší autoři soutěžních snímků. Po vyhlášení cen následuje společenský večer.

Celostátní soutěž se koná z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury České republiky, a pod záštitou ministra kultury. Soutěž pořádají NIPOS, Město Ústí nad Orlicí, KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA – Celostátním svaze neprofesionálního filmu.

 

Kontakt:
MgA. Magdalena Mikešová
zastupující pracovník pro amatérský film dospělých 
T: 221 507 953, 778 702 391
E: film@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz
W: www.nipos.cz,  www.filmdat.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.