Český rok kultury – česká literatura v německém překladu

11.09.2018 09:33|příspěvkové organizace

Ve čtvrtek 6. září 2018 se v Městské knihovně v Praze konalo veřejné zasedání dramaturgické rady k projektu Lipsko 2019 za přítomnosti spisovatelů a médií. Na setkání byla představena rámcová koncepce hostování České republiky na Mezinárodním knižním veletrhu v Lipsku v roce 2019 a Českého roku kultury v Lipsku.

Hostování ČR na Mezinárodnímknižním veletrhu (21. – 24. března 2019) je vrcholem Českého roku kultury (říjen 2018 – listopad 2019), který jeho dopad doplňuje a multiplikuje.„Hostování na lipském veletrhu je velkou příležitostí pro představení aktuální české literatury německy mluvícím čtenářům,“ řekl programový koordinátor projektu Martin Krafl. Česká prezentace přibližně šedesáti autorek a autorů bude na veletrhu rozdělena do čtyř tematických bloků: Literatura ve výjimečné situaci, Generace 89, Vize v čase krize a Myšlení (jedná se o pracovní názvy). Samostatně bude uvedena česká literatura pro děti a mládež, komiks a současné drama. 

 

Kontakt:
Klára Přibylová   

Public Relations
Moravská zemská knihovna v Brně 
Kounicova 65a, 601 87 Brno 
T: +420 541 646 270
E: Klara.Pribylova@mzk.cz
W: http://ahojleipzig2019.de/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.