ČESKÝ A SLOVENSKÝ PAVILON NA BENÁTSKÉM BIENÁLE JE OPĚT OTEVŘEN VEŘEJNOSTI

15.08.2019 15:48|příspěvkové organizace

Český a Slovenský pavilon se po odstranění následků ničivé bouře opět otevřel veřejnosti. Na 58. mezinárodním bienále v Benátkách zde návštěvníkům Národní galerie Praha představuje tvorbu Stanislava Kolíbala výstavou Bývalé nejisté tušené.

 

Pavilon byl uzavřen kvůli poškození střechy, ke kterému došlo v noci z pondělí 8. na úterý 9. července, kdy se nad celou oblastí Benátska přehnala velmi silná bouře. Na místě byl po celou dobu přítomen manažer pavilonu, který ve spolupráci se správcem a vedením NGP řešil veškeré potřebné kroky k řešení havárie a znovuotevření pavilonu. Ty podléhají bezpečnostním normám ze strany Bienále, a tedy i jejich schválení. Kroky zahrnovaly nejenom odstranění popadaných stromů, zajištění bezpečnosti v okolí pavilonu a zabezpečení uměleckých děl, ale také likvidaci rozbitých skel světlíku, stínící plachty a zajištění poškozených nosných konstrukcí. NGP byla v této souvislosti aktivně v kontaktu s Ministerstvem kultury ČR, slovenskou stranou, správou Bienále, městem Benátky, pojišťovnou i dalšími institucemi. Díky tomu se podařilo zajistit dočasné zastřešení pavilonu, které umožnilo pavilon a výstavu Stanislava Kolíbala znovu zpřístupnit veřejnosti. 

Po této opravě bude následovat celková rekonstrukce střechy, jejíž provedení bychom rádi uskutečnili do konce roku 2019. Její konečný rozsah, a tím pádem i očekávané náklady, však budeme znát až po provedení statického posouzení, jehož doručení očekáváme koncem měsíce srpna 2019. Dle toho bude vypracován projekt na rekonstrukci a budeme také znát přesnou výši nákladů.“ uvádí Ivan Morávek, pověřený řízením Národní galerie Praha.

Český a Slovenský pavilon, Výstava Stanislav Kolíbal. Bývalé nejisté tušené, foto Martin Polák

Národní galerie Praha si je dlouhodobě vědoma neuspokojivého stavu Českého a Slovenského pavilonu v Benátkách. Z tohoto důvodu byly již před koncem roku 2018 zahájeny přípravy na jeho kompletní rekonstrukci. V tuto chvíli je hotová architektonická studie, jejíž proveditelnost nyní NGP řeší se Slovenskou národní galerií, neboť pavilon je ve společném vlastnictví České a Slovenské republiky a rozpočet i veškeré plány podléhají schválení slovenskou stranou.

Návštěvníkům Bienále se díky zpřístupnění pavilonu opět otevřela výstava Stanislava Kolíbala Bývalé nejisté tušené. Výstava rozvíjí klíčová témata Kolíbalovy tvorby, času a lability, jako kritické reakce na složitý politický a sociální kontext v Československu i v současnosti. 

Stanislav Kolíbal. Bývalé nejisté tušené, foto Martin Polák

Stanislav Kolíbal od počátku 60. let pracuje individuálním tvůrčím stylem, který se zabývá kritickým přehodnocením minimalismu a konceptuálního umění. Jeho dvou- i trojrozměrná díla mažou hranice mezi malbou, kresbou, sochařstvím a architekturou a oscilují mezi iluzí a realitou – ve vztahu dokonalosti a nedostatečnosti, stability a nestability, jistoty a nejistoty. Vycházejí z kritického vnímání neustálých změn společenského i politického prostředí. Aktuální výstavu tak lze chápat jako konceptuální odpověď na téma letošního Bienále – umění jako membrány složitosti časů, ve kterých žijeme.

Výstava spojuje vnější „prostorovou kresbu“, upevněnou přímo na modernistickou fasádu mistrovské architektury Českého a Slovenského pavilonu z roku 1926 českého architekta Otakara Novotného s rozsáhlým „nástěnným kreslením“ uvnitř budovy. Obě instalace byly realizovány přímo pro letošní Bienále. Kolíbal zároveň představuje dvě ze svých raných průkopnických sérií: bílé sochy z 60. let a čtyři minimalistické koncepční nástěnné instalace ze 70. let vyrobené z nalezených materiálů.

Výstava Bývalé nejisté tušené je k vidění až do 24. listopadu 2019, kdy končí 58. mezinárodní bienále umění v Benátkách. 

Stanislav Kolíbal: Bývalé nejisté tušené (Former Uncertain Indicated)
58. mezinárodní bienále umění v Benátkách

Termín: 11. 5. – 24. 11. 2019
Místo konání: Český a Slovenský pavilon, Giardini di Castello, Benátky 
Kurátor: Dieter Bogner
Komisař pavilonu: Adam Budak, Národní galerie Praha

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.