České literární centrum zahajuje činnost

26.10.2016 09:05|ministerstvo

V lednu 2017 začne pracovat České literární centrum. Instituci, která by měla sjednotit a zefektivnit propagaci české literatury v zahraničí i doma, bude spravovat příspěvková organizace ministerstva, Moravská zemská knihovna v Brně. 

 

Oznámil to dnes ministr kultury Daniel Herman. České literární centrum bude sídlit v Praze a v prvním roce své existence zaměstná až osm lidí. Vybraní zástupci literární obce budou sdruženi v Radě Českého literárního centra tak, aby měli možnost přímo spolupodílet se na směřování centra i koordinaci jeho aktivit.

Literární centrum funguje v řadě zemí po celém světě. Ministerstvo kultury České republiky jeho vznik prosazovalo od roku 2010. „Je to jeden z největších úspěchů české literatury posledních let,“ říká k tomu náměstkyně ministra pro živé umění Kateřina Kalistová. „A jasný doklad, že ministerstvo kultury má o českou literaturu zájem. Že jí nejen symbolicky fandí, ale chce i konkrétně, finančně i organizačně pomoct.

Centrum bude zajišťovat jak národní prezentace na knižních veletrzích v zahraničí a vysílání českých spisovatelů na akce po světě, tak třeba rezidenční pobyty zahraničním bohemistům v Čechách. V pražském sídle bude mít svůj vlastní kulturní program, který zahrne autorská čtení, výstavy nebo diskuze. Centrum bude rovněž provozovat internetový portál CzechLit a vydávat další propagační materiály.

V podobě, v jaké literární centrum připravujeme, nebude sloužit jedné zájmové skupině či jednomu okruhu témat. Chceme, aby dokázalo podporovat literaturu v co nejširším spektru: nejen autorském, ale i čtenářském, nejen zábavném, ale i vzdělávacím, nejen směrem ven, do zahraniční, ale i směrem dovnitř, do české kultury. Jednoduše by se mělo stát přirozeným a aktivním středem literárního života,“ říká k Českému literárnímu centru ministr kultury Daniel Herman. České literární centrum bude mít rovněž svůj web: litcentrum.cz.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.