České literární centrum připraví s Radou koncepci, její první zasedání proběhne 20. 4. 2017

04.04.2017 11:48|příspěvkové organizace

Tým Českého literárního centra připraví dlouhodobou koncepci rozvoje a činnosti. Po projednání s Radou předloží tento materiál k diskuzi a připomínkám veřejnosti, a to v průběhu 2. čtvrtletí tohoto roku.

 

Další dobrou zprávou je, že je dokončeno první personální obsazení. České literární centrum bude pro toto období pracovat ve složení Ondřej Buddeus, Šárka Krtková, Sára Vybíralová, Anežka Hrubá Ciglerová a Jack Coling. Dosavadní vedoucí centra pan Petr Janyška se ve zkušební době rozhodl dále nepodílet na rozvoji Českého literárního centra. Řízením ČLC byl proto pověřen pan Ondřej Buddeus, který byl stejně jako pan Janyška doporučen výběrovou komisí pro pozici vedoucího ČLC.

Úkolem vedení ČLC je nyní také připravit plán práce na rok 2017 a v souvislosti s tím i program čerpání rozpočtu.

Zároveň začal pracovní tým připravovat rezidenční pobyty pro zahraniční profesionály – viz informace zde a taktéž pracuje na prvních výměnných pobytech pro spisovatele.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.