České literární centrum běží naplno

14.12.2017 14:50|příspěvkové organizace

Propagovat českou literaturu v zahraničí je hlavním zadáním Českého literárního centra, které vzniklo z rozhodnutí ministra kultury jako sekce Moravské zemské knihovny na počátku roku 2017 a v dubnu zahájilo svoji praktickou činnost.

 

V průběhu uplynulých měsíců otevřelo nové programy mobility a zahájilo vyjednávání se zahraniční partnery za účelem vytvoření nových příležitostí pro propagaci české literatury a českých autorů v kontextu literatury světové. 
Základním účelem ČLC je učinit českou literaturu viditelnější pro zahraniční čtenáře, nakladatele i organizátory literárních událostí a ukázat, že má co nabídnout v kontextu současné literatury evropské i světové. Snad už první rok existence Centra prokázal, že svůj úkol bereme vážně a zodpovědně,“ říká vedoucí ČLC Ondřej Buddeus. 

Od léta letošního roku podpořilo ČLC výjezdy 26 českých autorek a autorů do zahraničí. Během podzimu přivítalo na rezidenčních pobytech v ČR 15 zahraničních profesionálů zabývajících se českou literaturou, část z nich také představilo odbornému i širokému publiku prostřednictvím veřejných čtení a diskusí. Ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Klášter Broumov připravilo 14 rezidencí určených českým autorům, překladatelům i ilustrátorům. ČLC se podílelo na přípravě odborných seminářů určených německým překladatelům a nakladatelům, které mají vést k úspěšnému zajištění české účasti jako hlavní země lipského veletrhu v roce 2019 a připravuje podobný typ programů pro prezentaci české literatury v dalších zemích. Podařilo se oživit provoz dvojjazyčného portálu Czechlit a současně se chystá jeho nová podoba, která bude sloužit lepší informovanosti především zahraničních nakladatelů, bohemistů, překladatelů a autorů stejně jako potřebám zájmové veřejnosti. Vedle pravidelného informačního servisu v on-line i tištěné podobě zahájilo centrum také vydávání pravidelného zpravodaje pro zahraniční a česká bohemistická pracoviště. Ve spolupráci s Českými centry byl uskutečněn čtvrtý ročník soutěže Ceny Susanny Roth pro mladé překladatele. V neposlední řadě pak Centrum edičně připravilo a vydalo publikace určené zahraničním nakladatelům, kteří se potřebují nejenom orientovat v nové české knižní produkci, ale současně najít i co nejrychlejší kontakt na autory či literární agenty.

Aktivity Českého literárního centra posoudila na svém prosincovém zasedání i Rada ČLC a konstatovala, že České literární centrum plní své zadání a to s mimořádným nasazením.

Aktivity ČLC za rok 2017 v přehledu


Kontakt:
České literární centrum

Národní dům 
nám. Míru 9, 
120 00 Praha 2
T: +420 770 134 755
E: pr@czechlit.czinfo@czechlit.cz
W: czechlit.cz

 
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.