Nastavení cookies

Česká republika slaví úspěch v soutěži Nového evropského Bauhausu

17.06.2022 12:10|

V soutěži o Ceny Nového evropského Bauhausu 2022 se umístil český projekt Reclaim Žižkov. Tato iniciativa chce vybudovat dostupné a udržitelné bydlení. Nový model by měl nabídnout alternativní bydlení v síti obytných budov, které budou propojené a interaktivní. 

 

Ceny byly uděleny na Festivalu Nového evropského Bauhausu, který probíhal od 9.– 12. června 2022. Soutěž podporuje vynikající projekty, nápady a koncepce, které přispívají k rozvoji iniciativy Nového evropského Bauhausu a splňují její klíčové hodnoty, kterými jsou udržitelnost, estetika a inkluze.  

Do letošního ročníku soutěže se zapojilo 1 110 projektů, které soutěžily ve 4 soutěžních kategoriích: Návrat k příroděZnovu získat pocit sounáležitosti, Upřednostnění nejpotřebnějších míst a osob V průmyslovém ekosystému je nutno uvažovat dlouhodobě, s přihlédnutím k životním cyklům. Projekt Reclaim Žižkov se umístil na druhém místě v kategorii Znovu získat pocit sounáležitosti. Tato kategorie cílí na projekty, které přispívají k pocitu sounáležitosti, vyzdvihují rozmanitost a zapojení místních komunit. Projekt byl hodnocen v sekci pro vycházející hvězdy (New European Bauhaus Rising Stars), kde jsou předkládány nápady mladých talentů ve věku do 30 let. 

Záznam z předávání cen: New European Bauhaus Awards Ceremony 11/06/2022

Zdroj informací: CZELO

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.