Česká republika hlavní zemí knižního veletrhu v Lipsku v roce 2019

24.03.2017 16:38|příspěvkové organizace

Ministr kultury Daniel Herman podepsal smlouvu o účasti České republiky jako hlavní země lipského knižního veletrhu v roce 2019. Lipský veletrh je nejenom jedním z nevýznamnějších knižních svátků na světě, ale současně je i nepřehlédnutelným kulturním a diskusním fórem.

 

Česká literatura a čeští autoři mohou díky tomu očekávat zvýšený zájem o překlady. Organizací české účasti jako hlavní země veletrhu byla pověřena Moravská zemská knihovna. Program, prostřednictvím kterého se představí nejenom česká literatura, ale jenž nabídne německému publiku i hudbu, výtvarné umění, odborná kolokvia, diskusní pořady a filmové projekce, vzniká ve spolupráci s městem Lipsko a s podporou saské vlády. Kulturní události se nesoustředí pouze do veletržního týdne, ale obsáhnou celý rok a odehrají se ve všech významných kulturních a společenských institucích města. Význam celé akce potvrzuje i skutečnost, že aktu vyhlášení a podpisu smlouvy byl přítomen primátor Lipska Burkhard Jung, ministryně kultury Saska Eva-Maria Stange a velvyslanec České republiky v Německu Tomáš Podivínský.

Kontakt:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Moravská zemská knihovna v Brně
E: tomas.kubicek@mzk.cz
 

Foto: Stefan Hoyer/Leipziger Messe

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.