Nastavení cookies

Česká republika centrem světových muzeí

20.08.2020 11:21|ministerstvo

Česká republika bude v roce 2022 hostit 26. generální konferenci Mezinárodní rady muzeí ICOM a Praha se přesně za dva roky, 20. – 28. v srpna 2022, stane „hlavním městem muzeí světa“. 

 

Mezinárodní rada muzeí ICOM, založená v roce 1946, patří mezi nejvýznamnější profesní organizace na světě. Jejím vrcholným shromážděním je generální konference, která se koná jednou za tři roky a svým významem pro kulturu a kulturní dědictví je srovnatelná s Olympijskými hrami. Účastní se jí ředitelé, vedoucí pracovníci a další odborníci z muzeí a galerií, veřejné správy i soukromého sektoru celého světa. Očekáváme, že do Prahy dorazí okolo 4 500 specialistů z muzeí 120 zemí světa.

Výsledky jednání na generální konferenci nastaví směry rozvoje oboru v teoretické i praktické rovině. V Praze se za dva roky sejdou největší špičky a přední osobnosti muzejního, vědeckého i společenského života. Společně se budeme věnovat důležitým tématům, jako jsou lidská práva, budoucnost muzejnictví, udržitelný rozvoj a ekonomické otázky fungování muzeí, schopnost vyrovnávat se s neočekávanými událostmi jako je pandemie COVID-19.

Speciální pozornost bude věnovaná i nové definici muzea. Ta stávající platí od roku 1974 a na jejím vzniku se významně podíleli českoslovenští muzejníci v čele s prof. Janem Jelínkem, který byl v letech 1971-1977 prezidentem světového ICOM.

Delegátům konference představíme muzea a galerie v Praze i v regionech, kam budou směřovat desítky exkurzí. Nejvýznamnější odborníci z muzejních institucí z celého světa budou moci obdivovat naše unikátní sbírkové předměty, jedinečné muzejní budovy, které prošly nebo v současnosti procházejí rekonstrukcemi, nové expozice a výstavy.

Důležitou podporu poskytuje organizačnímu výboru zejména Ministerstvo kultury a dále členské organizace Českého výboru ICOM.

V tuto chvíli máme již připravenu grafickou podobu konference. Autory jsou designéři studia COLMO, kteří využili motivů přebohatých sbírek českých muzeí a pohrávají si s tvary ikonických a známých sbírkových předmětů jako Věstonická Venuše, nábytek firmy Thonet, nebo například slavný pískací kocour československé designérky Libuše Niklové, kterému jsme se souhlasem Petra Nikla začali říkat kocour Líba.

Generální konference bude zajímavou příležitostí také pro české výrobce a dodavatele služeb využívaných muzei, kteří budou moci v rámci tzv. muzejního veletrhu prezentovat své produkty pracovníkům muzeí z celého světa.

Význam generální konference pro Českou republiku umocňuje i fakt, že se bude konat v roce, kdy Česká republika předsedá Evropské unii. Největší muzejnické setkání tak ještě zdůrazní postavení České republiky v době jejího předsednictví.

„Připravujeme se na pořádání už pět let. Jsem šťastná, že to podařilo a hrdá na to, že se Česká republika stává první zemí z V4 a východní Evropy, kde se tato prestižní konference bude konat. Rozhodně máme co nabídnout jak v Praze, tak v regionech. Česká muzea spravují unikátní sbírky, řada institucí prošla v posledních letech náročnými stavebními rekonstrukcemi a nyní dává muzeím nový obsah ve formě expozic a výstav.“ Uvádí Martina Lehmannová, která vede tým Českého výboru ICOM, který připravil kandidaturu a nyní pracuje na samotné konferenci.

Doplňující informace
 

T: +420 731 110 984
E: info@icom-czechia.cz
W: http://icom-czech.mini.icom.museum

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.