Nastavení cookies

Česká filharmonie zahájila spolupráci s prestižním hudebním vydavatelstvím Pentatone

03.02.2022 18:03|příspěvkové organizace

Česká filharmonie uzavřela nové dlouhodobé partnerství se společností Pentatone, která se stane vydavatelem a celosvětovým distributorem nahrávek prvního českého orchestru pořízených ve Studiu Rudolfinum pod značkou Czech Phil Media. 

 

Spolupráce bude zahájena Čtvrtou symfonií Gustava Mahlera, kterou orchestr nahrál se svým šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Semjonem Byčkovem a izraelskou sopranistkou Chen Reiss v srpnu 2020. Její mezinárodní digitální vydání je naplánováno na pátek 8. dubna 2022.

„Česká filharmonie dlouhodobě obdivuje trvalou snahu Pentatonu vydávat kvalitní nahrávky a oslovováním nových posluchačů inspirovat stále širší publikum milovníků hudby,“ říká generální manažer České filharmonie Robert Hanč, zodpovědný za koncertní, zájezdovou a nahrávací činnost. „V rámci značky Czech Phil Media máme celou řadu dlouhodobých plánů, k nimž mimo jiné patří nahrání symfonií rakousko-českého skladatele Gustava Mahlera, kompletního symfonického díla Josefa Suka a výběru z děl Antonína Dvořáka. Pro tyto a mnoho dalších projektů se nám Pentatone jeví jako ideální partner, neboť stejně jako Česká filharmonie vždy usiluje o excelenci a s prvním českým orchestrem navíc sdílí silnou touhu sloužit lidským životům prostřednictvím hudby.“

Na spolupráci s Českou filharmonií se těší i Renaud Loranger, viceprezident společnosti Pentatone, který má na starosti umělce a repertoár: „Česká filharmonie patří mezi nejslavnější a nejuznávanější orchestry na světě. Naše nové partnerství stojí nejen na hudbě samotné, ale je rovněž odrazem sdílených hodnot. Je to závazek k předávání a oslavě svěřeného hudebního dědictví zkušeně tvarovaného pro naši dobu dirigentskou rodinou České filharmonie v čele se Semjonem Byčkovem a Jakubem Hrůšou. Jsme mimořádně hrdí a nadšení, že se s nimi vydáme na tuto cestu.“

Volba kompletu Mahlerových symfonií pro zahájení spolupráce s vydavatelstvím Pentatone nebyla náhodná. Gustav Mahler se narodil v Kališti u Humpolce a s Českou filharmonií ve světové premiéře uvedl v roce 1908 Sedmou symfonii. Česká filharmonie všechny Mahlerovy symfonie nahrála v letech 1976 až 1982 pod taktovkou svého tehdejšího šéfdirigenta Václava Neumanna, který byl velkým propagátorem skladatelovy symfonické tvorby. Cyklus vznikající pod vedením Semjona Byčkova je tedy prvním pokusem o novou interpretaci Mahlerových symfonií ze strany České filharmonie po více než čtyřech desítkách let. V Pentatonu navíc komplet symfonií Gustava Mahlera vyjde vůbec poprvé.

„Objevování Mahlerovy hudby se podobá objevování života samotného. Zažít to znamená být vtažen do jeho světa a hodnot. To, co vyplývá z jeho hudby, jeho dopisů a svědectví těch, kteří ho znali, je dualita tohoto muže. Jako tvůrce a zároveň interpret vymýšlí zvuky, které znovu tvoří svět přírody a lidí. Měl méně než 51 let na to, aby si uvědomil základní otázky naší existence, a ještě méně času na jejich zodpovězení. Přesto to byla doba dost dlouhá k vyjádření polyfonie života: jeho ušlechtilosti i banality, jeho reality i nadpozemskosti, jeho dětské naivity i neodmyslitelné tragédie,“ vyznává se ze svého vztahu k Mahlerovi šéfdirigent a umělecký ředitel České filharmonie Semjon Byčkov

Czech Philharmonic & PENTATONE: Mahler cycle announcement
 

Kontakt:
Luděk Březina
T: 736 605 620
E: ludek.brezina@ceskafilharmonie.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.