Česká divadelní fotografie získala Cenu Divadelních novin za publikační počin

04.12.2018 12:20|příspěvkové organizace

Publikace Česká divadelní fotografie 1859–2017, kterou vydal v květnu 2018 Institut umění – Divadelní ústav, získala ocenění za publikační počin v oblasti divadla. Cenu Divadelních novin udělila autorům publikace Martinu Bernátkovi, Anně Hejmové a Martině Novozámské redakce Divadelních novin při slavnostním vyhlášení v pondělí 26. listopadu v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí.

 

Rozsáhlá publikace Česká divadelní fotografie 1859–2017 vyšla letos v květnu při příležitosti stejnojmenné výstavy. Kniha, jejímuž vydání předcházel několikaletý výzkum v desítkách muzejních sbírek a archivů, se věnuje historii fotografování divadla na území českého státu. Pokrývá období více než 150 let, od prvních snímků z roku 1859 až do současnosti. Představuje ateliérovou portrétní fotografii, typickou pro 2. polovinu 19. století, dále meziválečné období, kdy se začaly fotografovat samotné divadelní inscenace a avantgardními soubory byla fotografie používána jako součást scénického řešení. Větší prostor věnuje také době „zlatých šedesátých“, kdy se fotografie plně etabluje jako umělecký obor a v oblasti divadla se rozvíjí legendární klubové scény. Závěr je věnován změnám, které přinesla digitální fotografie a nástup internetu.

Kniha obsahuje stovky kvalitních reprodukcí, zachycujících přední česká divadla a divadelníky. Čtenáři se mohou seznámit například se snímky z Národního divadla, Osvobozeného divadla, Divadla D34, Divadla Semafor, Činoherního klubu, Divadla za branou, Divadla Husa na provázku a mnoha dalších. Některé snímky jsou publikovány vůbec poprvé.

Záznam slavnostního ceremoniálu je dostupný na youtube, o dalších udělených Cenách Divadelních novin za rok 2017/2018 se dočtete na webu Divadelních novin.

Knihu Česká divadelní fotografie 1859–2017, kterou graficky připravilo studio Breisky, je možné zakoupit v české a anglické verzi na internetovém knihkupectví prospero.divadlo.cz


Kontakt:
Kateřina Dušková

Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 196
M: +420 774 849 380
E: katerina.duskova@idu.cz
W: www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.