Cenu Artis Bohemiae Amicis převzal z rukou náměstkyně Kateřiny Kalistové švýcarský dirigent a fagotista Stephan Baumgartner

27.04.2018 11:31|ministerstvo

Kromě propagace české hudby na mezinárodním poli významně podporoval český posrpnový exil ve Švýcarsku. V jeho Galerii am Hinterberg v Curychu koncertovali například Talichovo kvarteto či Svatopluk Karásek.

 

Stephan Baumgartner studoval hru na fagot na curyšské konzervatoři. V letech 1967 - 1973 pokračoval ve studiu v Praze, nejprve na konzervatoři a poté na HAMU. Českou republiku si velmi zamiloval; na zahraničních turné, kde koncertuje jako hlavní fagotista komorních těles, českou hudbu a kulturu soustavně propaguje.

V roce 1979 založil Stephan Baumgartner v Curychu Galerii am Hinterberg. Prostor k umělecké realizaci zde dával hudebníkům, výtvarníků i literátům především z české emigrace. Galerie přitom nesloužila jen jako výstavní a koncertní prostor, ale také jako místo setkávání, kulturní výměny a vzájemné inspirace. Za dobu jejího trvání se tu na více než 3.000 koncertech a dalších scénických vystoupeních prezentovala široká plejáda špičkových hudebních těles i jednotlivců, kteří buď nemohli doma vystupovat, nebo je naopak nemohlo slyšet exilové publikum. V galerii proběhly také stovky výstav výtvarných děl, a to nejen etablovaných umělců. Plných 35 výtvarníků si právě zde odbylo svou výstavní premiéru.

Komunistická vláda ČSSR proto Stephanu Baumgartnerovi přidělila statut „persona non grata“ a na 8 let mu znemožnila vstup do země. Ocenění zásluh o propagaci české kultury převzal ve čtvrtek 26. dubna v refektáři dominikánského kláštera v Jilské ulici na Starém Městě v Praze z rukou náměstkyně ministra kultury Kateřiny Kalistové.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.