Cenu Artis Bohemiae Amicis převzal pan Franz Badstöber

24.11.2017 13:16|ministerstvo

Ministr kultury dnes v českobudějovickém Jihočeském muzeu ocenil medailí Artis Bohemiae Amicis jeho celoživotní zásluhy o rozvoj a šíření dobrého jména české kultury v zahraničí.

 

Daniel Herman oceněním akcentoval především dlouholetou spolupráci pana Badstöbera s mnoha jihočeskými kulturními institucemi a soustavnou prezentaci české kultury v Rakousku.

Tato spolupráce začala hned po listopadu 1989, kdy byl Franz Badstöber radním dolnorakouského městečka Weitra odpovědným za kulturu. Spolupráce Města Weitra s Městem Nové Hrady a Mikroregionu Oberlainsitz  byla díky této jeho aktivitě velice intenzivní. I po skončení výkonu funkce radního organizuje pan Badstöber čilou kulturní výměnu mezi oběma zeměmi; představuje Rakušanům hudební a divadelní produkci Jihočeské filharmonie a Jihočeského divadla a snaží se tímto způsobem prezentovat českou a jihočeskou kulturu v celé její rozmanitosti. Tím však výčet jeho aktivit a zásluh zdaleka nekončí. Pan Badstöber je i sběratelem archiválií, historických map a dalších historických artefaktů, které bezplatně zapůjčuje na výstavy i do  stálých expozic muzeí a galerií, zřizovaných Jihočeským krajem.  

„Vážený pane Badstöbere, rád a s potěšením Vám děkuji za  Vaši celoživotní práci; zejména pak za to, že dlouhodobě spolupracujete s mnoha jihočeskými kulturními institucemi a soustavně představujete a prezentujete českou kulturu v sousedním Rakousku. Velmi si toho vážím, a patří Vám za  to hluboké uznání a dík,“ řekl při slavnostním předání ceny Daniel Herman.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.