Cena Ministerstva kultury za divadelní a slovesné obory předána na 67. ročníku Loutkářské Chrudimi

02.07.2018 14:20|ministerstvo

V sobotu 30. června 2018 obdržel v Chrudimi Cenu MK za celoživotní přínos v rozvoji českého loutkářství Ing. Jan Novák.

 Jan Novák amatérskému loutkovému divadlu v souboru pražské Říše loutek zasvětil téměř celý svůj život – od dětských let, kdy přišel do tohoto souboru, v němž působil jako loutkoherec i režisér – až po současnost. Pečlivě a erudovaně spravuje archivu tohoto souboru, pomáhá při bádání o počátcích světové loutkářské organizace UNIMA, která byla založena v r. 1929 právě v prostorách Říše loutek.

Působí dále jako lektor na amatérských loutkářských přehlídkách zasazuje se o výraznou popularizaci tohoto divadelního druhu. Jako dlouholetý člen předsednictva Českého střediska UNIMA byl také iniciátorem Klubu UNIMA; podílel se na řadě výstav souvisejících jak s historií Říše loutek, tak i historií UNIMA i jednotlivých významných osobností. Znalosti Jana Nováka jsou vysoce ceněny odbornou veřejností i laiky. Jan Novák dlouhodobě spolupracuje jak s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, tak s Národním muzeem v Praze i Moravským zemským muzeem v Brně, jichž je Ministerstvo kultury zřizovatelem. Vedle odborně-historické se Jan Novák stále aktivně podílí na inscenacích Říše loutek.

67. Loutkářská Chrudim (29. 6. – 5. 7. 2018) je celostátní přehlídka a dílna amatérského loutkářství ve všech jeho formách a projevech. Za finančního přispění Ministerstva kultury ji pořádá z pověření MK jeho příspěvková organizace NIPOS (ARTAMA), spolu s městem a dalšími partnery.

Posláním přehlídky je umožnit setkání amatérských loutkářů na celorepublikové úrovni, prezentaci a konfrontaci výsledků práce loutkářských souborů i jednotlivců v dané sezóně. Festival tak podporuje zájem o krásný, u nás tradiční obor loutkářství a napomáhá kultivaci amatérského loutkového divadla i jeho propagaci ve společnosti prostřednictvím jak vzdělávacích seminářů, tak hlavního i doprovodného programu.
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.