Cena Ministerstva kultury za dětské umělecké aktivity prof. Mgr. Jaroslavu Provazníkovi

11.06.2018 10:14|ministerstvo

Ve dnech 8. – 14. 6. 2018 proběhla ve Svitavách 47. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů a 47. celostátní přehlídka dětského divadla Dětská scéna 2018.

 

V sobotu 9. června 2018 v rámci přehlídky předal vedoucí oddělení kulturně výchovných aktivit MK Václav Appl spolu s ředitelkou NIPOS Lenkou Lázňovskou Cenu Ministerstva kultury za dětské umělecké aktivity prof. Mgr. Jaroslavu Provazníkovi za celoživotní zásluhy o rozvoj oboru dramatické výchovy dětí a mládeže, dětského divadla a přednesu.

Prof. Jaroslav Provazník vyrostl v loutkářském souboru legendy českého dětského divadla Hany Budínské. Později se stal spolupracovníkem Evy Machkové, jedné ze zakladatelek systému tvořivé dramatické výchovy v ČR nejprve jako volnočasové aktivity a později jako výchovné metody. Stal se velkým znalcem dětské literatury, inicioval založení Sdružení pro tvořivou dramatiku jako jedné z prvních polistopadových občanských oborových aktivit. Pod NIPOS vybudoval strukturu přehlídek dětského divadla a přednesu (zejména jemu obor vděčí za to, že Národní přehlídka dětské recitace se znovu stala áčkovou soutěží v systému soutěží MŠMT), systém zájmového a kvalifikačního dalšího vzdělávání v oboru. Byl prvním redaktorem celostátní platformy časopisu Tvořivá dramatika. Obor se vyučuje na DAMU (katedru prof. Provazník řadu let vedl a dodnes na ní učí, nyní jako proděkan). Systematicky pečuje o vydávání odborné literatury včetně překladové, zejména britské provenience. Je autorem řady odborných studií a statí. Působí jako porotce krajských celostátních přehlídek dětského divadla a recitace, vede semináře, diskusní kluby. Inicioval i řadu mezioborových aktivit, např. celostátní mezioborovou dílnu Tvorba – tvořivost – hra.

Pod záštitou ministra kultury PhDr. Ilji Šmída a z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá přehlídku NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, Sdružením pro tvořivou dramatiku, z. s., a katedrou výchovné dramatiky DAMU za finančního přispění MŠMT, města Svitavy a Pardubického kraje.

Ve výběrovém dotačním řízení na podporu neprofesionálních uměleckých aktivit v roce 2018 projekt Dětská scéna 2018, který předložil spolek Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s., obdržel dotaci ve výši 420 000 Kč.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.