Cena Ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit

23.05.2018 11:45|ministerstvo

Cena MK za neprofesionální umělecké aktivity v oboru tanečních aktivit za dlouhodobé působení umělecké, pedagogické i metodické v oblasti scénického tance, byla udělena panu Mgr. Jiřímu Lösslovi.

 

Ocenění předala ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury PhDr. Zuzana Malcová spolu s ředitelkou NIPOS Mgr. Lenkou Lázňovskou a vedoucí útvaru pro neprofesionální umělecké aktivity Artama Ing. Pavlínou Čermákovou v pátek 18. května 2018 na  35. celostátní přehlídce dětských skupin scénického tance v Městském Tylově divadle v Kutné Hoře.

Mgr. Jiří Lössl pochází ze Žďáru nad Sázavou. Svým vzděláním se původně přikláněl spíše k technickému směru. Již v průběhu studia jej však tanec začal oslovovat a přivedl ho do tanečního kroužku Sagitta při Střední průmyslové škole strojní. Vystudoval večerní Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde se vzdělával v oboru scénického tance, a dále pokračoval na HAMU v Praze, kde se zabýval pedagogikou moderního tance. Rok po absolutoriu pokračoval studiem Management Innovative Art Projects - Bratislava, které pořádala Asociácia súčasného tanca, a posléze navštěvoval také MAPA Summer Academy-Berlin, pořádanou Moving Academy for Performing Arts – Amsterodam.

Se jménem Jiřího Lössla je spojeno například taneční sdružení UP SIDE DOWN, volné sdružení mladých pražských tanečníků a choreografů, či nevládní nezisková organizace „my“ Sdružení pro taneční a pohybové divadlo. V roce 1999 nastoupil do NIPOS – Artama jako odborný pracovník pro dětský scénický tanec a o tři roky později se stal odborným pracovníkem pro scénický tanec mládeže a dospělých. Vedle odborné, metodické, organizační, publikační a vědeckovýzkumné činnosti nezastupitelně napomáhá též k mapování scénického tance dětí i dospělých na celém území ČR. Svými znalostmi, osobním přístupem i důrazem na propojování minulých hodnot s moderním pojetím tance výraznou měrou přispívá k rozvoji scénického tance dětí, mládeže i dospělých.

Z pověření Ministerstva kultury pořádalo NIPOS - Artama 35. celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance ve spolupráci s Městským Tylovým divadlem Kutná Hora a GASK Kutná Hora. Jedná se o setkání dětí a jejich pedagogů, které je seznamuje s tím nejzajímavějším, co se daný rok odehrálo v oblasti dětské taneční výchovy a tvorby na území celé ČR. Tato celostátní přehlídka působí jako zdroj inspirace pro odborné pedagogy, kteří vedou své svěřence k aktivní tvůrčí činnosti, ale také jako impuls k rozvoji estetické pohybové a taneční výchovy v jednotlivých krajích Česka. Letošní ročník celostátní přehlídky, který se připojil k Týdnu amatérské tvorby a uměleckého vzdělávání, byl podpořen Ministerstvem kultury částkou 350 000,- Kč.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.