Cena Ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit

17.05.2018 13:41|ministerstvo

Cena Ministerstva kultury za neprofesionální umělecké aktivity v oboru audiovizuální a výtvarné aktivity za celoživotní přínos v oblasti amatérské fotografie byla udělena paní Janě Neugebauerové.

 

Ocenění předala za odbor regionální a národnostní kultury MK Ing. Eva Suknarovská v sobotu 12. května 2018 v rámci 38. Národní soutěže a výstavu amatérské fotografie ve svitavském Ottendorferově domě.

Rodačka z Opočna Jana Neugebauerová vystudovala Střední průmyslovou školu stavební ve Vysokém Mýtě. V roce 1999 nastoupila do Centra amatérské kultury Impuls v Hradci Králové, kde pracuje jako metodik; její organizační schopnosti a nadšení, s jakým spolupracuje s fotografy z celé ČR, jsou obdivuhodné. Ve stejném roce se stala členkou Volného sdružení východočeských fotografů, kde je jednatelkou. Jana Neugebauerová si zaslouží uznání též za organizování Hradecké fotografické konzervatoře - dlouhodobého kurzu výtvarné fotografie, výstavy Salon východočeské fotografie, za organizaci kurzů, besed a  workshopů v oboru fotografie, fotografické soutěže Premiéra ve východních Čechách, za práci na Encyklopedii Východočeských fotografů; pořádá též další výstavy v Královéhradeckém kraji. Jana Neugebauerová je redaktorkou časopisu FOTOIMPULS, zpravodaje východočeských fotografů. Od roku 2000 je členkou odborné rady pro fotografii NIPOS –ARTAMA.

Z leva Jana Neugebauerová, Eva Suknarovská a Jindřiška Gregoriniová za NIPOS.

Působení Jany Neugebauerové v oblasti fotografie není pouze pracovní povinností, ale je i službou pro velké množství lidí, kterým ukazuje hodnoty vizuální kultury a vysvětluje její význam pro hodnotné lidské vztahy s přihlédnutím k rozvoji techniky. Jana Neugebauerová pomáhá pochopit fotografii coby plnohodnotný fenomén, jenž dokáže svými výtvarnými a uměleckými kvalitami obstát vedle tradičních forem umění, a tak přispět ke kulturnímu vnímání fotografie.

38. Národní soutěž a výstavy amatérské fotografie pořádá Středisko kulturních služeb Svitavy společně s NIPOS ve spolupráci se svitavským muzeem a galerií. Jde o otevřenou soutěž, která dává šanci všem amatérským fotografům a volnost všem žánrům fotografie. Projekt je zařazen do Programu podpory kulturních aktivit, na které Ministerstvo kultury poskytuje neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu. Letošní ročník přehlídky podpořilo Ministerstvo kultury částkou 190 000 Kč.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.