Nastavení cookies

Cena České hudební rady 2022 zná své laureáty

19.05.2022 17:58|příspěvkové organizace

Letošní ocenění České hudební rady budou předána 21. 5. 2022 v 19:00 v aule Karolina v rámci Koncertu vítězů interpretační soutěže Pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí. Laureáty jsou Alena Tichá a Jiří Kolář.

 

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. Je dlouhodobou pracovnicí na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty UK a různých ZUŠ. Rovněž působí jako hlasový poradce sborů a je členkou poroty v soutěžích sborového a sólového zpěvu. Ocenění ČHR 2022 získává za svůj tvořivý přístup k hlasové průpravě zejména u nejmladší generace.

Prof. PaedDr. Jiří Kolář vyučoval sborové dirigování a intonační a sluchovou výchovu, později obor Sbormistrovství chrámové hudby. Založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica a za svou uměleckou činnost byl oceněn národními sbormistrovskými cenami. Je autorem řady učebních textů z oblasti intonační a sluchové výchovy, řízení sboru, rovněž publikoval více než 800 článků a odborných studií. Cena ČHR 2022 mu je udělena za celoživotní uměleckou a pedagogickou práci a reprezentaci České republiky v zahraniční.

Česká hudební rada je střechovou nevládní organizací Evropské a Mezinárodní hudební rady při UNESCO v ČR. Ceny za dlouhodobý přínos v oblasti hudební kultury uděluje od roku 1994. 

Web České hudební rady
 

Kontakt:
Anna Poláková

T: +420 721 431 516
E: anna.polakova@idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.