Nastavení cookies

Call for papers - ,,Labyrinty Komenského“

27.01.2022 16:21|příspěvkové organizace

Ve dnech 11. – 12. října 2022 se v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě uskuteční XXXIII. Mezinárodní komeniologické kolokvium. Zájemci se mohou přihlásit do 31. května.

 

Spisy Jana Amose Komenského se dotýkají řady oborů. Mezi jeho dílem literárním však vyniká Labyrint světa a Ráj srdce, „drama o marnosti světa“, na kterém začal Komenský pracovat v době, kdy jej zasáhla tragédie osobní i společenská (1623). Blížící se 400. výročí sepsání tohoto vrcholného prozaického díla jsme se rozhodli spojit s oslavou 430 let od narození Komenského a uspořádat ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR již XXXIII. Mezinárodní komeniologické kolokvium, letos s tématem „Labyrinty Komenského“. 

Labyrint symbolizuje krizi, bezvýchodnost, zmatení, ale současně i snahu o nalezení správné cesty. Komenský se o překonání krize a nalezení harmonie celoživotně snažil, jak ukazují jeho díla didaktická, filosofická i náboženská, stejně tak i široký záběr jeho literárního působení a příspěvek k dobovému vědění. Usiloval rovněž o nalezení cesty z labyrintů ve veřejném životě. Ve svém snažení nebyl osamocen, myšlenky sdílel s řadou podobě laděných intelektuálů. 

Kolokvium je otevřeno všem oborům, které reflektují šíři Komenského zájmů. Vítána jsou pojednání obecná i případové studie. Jednotlivá subtémata, kterým bychom se chtěli věnovat, mohou být formulována následovně: 

  • Krizové jevy ve společnosti, náboženství a vědění Komenského doby.
  • Labyrint jako symbol zmatení a hledání v literatuře a vědění 16. a 17. století. 
  • Reformní projekty, náprava prostřednictvím vědění, didaktické návrhy Komenského.
  • Komenského projekt nápravy v osvícenském, postosvícenském, moderním a postmoderním diskursu.

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština, angličtina a němčina. 

Čas pro referáty je 30 minut. 

Zájemci nechť se do 31. května 2022 hlásí emailem na pospisilova@mjakub.cz

Organizační výbor rozhodne o přijetí referátů do konce června 2022. Texty budou po absolvování recenzního řízení publikovány v časopise Studia Comeniana et historica

 

 

Kontakt
Robert Provodovský
produkční, pracovník vztahů k veřejnosti
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
M: +420 603 370 227
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.