Byla zahájena registrace do národní expozice na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem

07.06.2018 10:40|příspěvkové organizace

Národní stánek ČR organizuje z pověření Ministerstva kultury Moravská zemská knihovna v Brně.

 

Dne 7. června byla pro české nakladatele a další subjekty z oblasti knižního trhu otevřena registrace do národní expozice České republiky na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, který proběhne ve dnech 10. až 14. října 2018. Frankfurtský veletrh je nejvýznamnější akcí svého druhu na celém světě a každoročně představuje více než 250.000 návštěvníků knižní produkci z více než 100 zemí z celého světa. 

V případě zájmu o registraci prosím pište o přihlášku na níže uvedenou kontaktní adresu.

 

Kontakt:
PhDr. Soňa Šinclová

Moravská zemská knihovna v Brně
T: 541 646 247
E: sinclova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.