Nastavení cookies

Brno si v letošním roce připomíná sté výročí narození významného moravského básníka Jana Skácela (1922–1989)

03.02.2022 17:11|příspěvkové organizace

Básník, prozaik, autor mnoha básnických sbírek včetně poezie pro děti; absolvent filozofie na Masarykově univerzitě; kulturní referent deníku Rovnost; člen literární redakce brněnského rozhlasu či šéfredaktor kulturní revue Host do domu; autor publikující v samizdatu a v exilové literatuře – i to jsou přívlastky Jana Skácela, jehož tvorbu, charakteristickou zejména autorovým silným vztahem k Moravě, připomenou tematické akce, které budou v Brně probíhat po celý rok 2022. 

 

Řada z nich se přitom uskuteční přímo v den výročí narození Jana Skácela, tedy v pondělí 7. února

Program startuje v 15:30 v budově Moravské zemské knihovny, která se k této příležitosti promění v otevřenou sbírku básní Jana Skácela. Návštěvníci při vstupu do budovy projdou stylizovanou knižní obálkou a symbolicky tak „vejdou do knihy“. Napříč patry naleznou do podoby knižní sazby graficky upravené jednotlivé velkoformátové stránky této „knihy“ se Skácelovými básněmi, které do instalace vybralo celkem čtyřicet osobností.

Skácel je jedním z našich nejvýznamnějších básníků, který současně není jen klasikem, ale někým, jehož básně jsou stále přirozenou součástí našeho čtení. O tom svědčí i skutečnost, že do našeho projektu, v němž jsme oslovili čtyřicet dvě osobnosti s žádostí, aby pro naše čtenáře vybrali jednu ze svých oblíbených Skácelových básní a doprovodili ji komentářem, pouze dvě odmítly z časových důvodů. Pro všechny ostatní to bylo radostné zadání a tomu odpovídají i jejich interpretace a komentáře. Sám jsem byl z té mimořádně vstřícné reakce překvapen a myslím, že to o Skácelově díle cosi podstatného vypovídá. A jsem proto rád, že mohu naše čtenáře pozvat na ochutnávku toho, jak čtou Skácela například spisovatelé Pavel Kohout a Marek Toman či básníci Petr Hruška a Petr Borkovec, ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková, hvězdář Jiří Dušek, ilustrátor Petr Sís nebo kastelán Aleš Kadlčák, popřípadě manželé Věra a Milan Kunderovi,“ 

uvádí Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně. 
 

Na instalace s názvem Básně 2022 v Moravské zemské knihovně naváže výstava A náhle jsme tu navěky… v Moravském zemském muzeu v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Zde se také uskuteční předpremiéra nového dokumentu ČT Hledání Jana Skácela, spojená s úvodem tvůrců dokumentu. Výročí vyvrcholí večerem hudby a poezie Jukebox Skácel na Sklepní scéně Centra experimentálního divadla, kde na básníka zavzpomínají jeho souputníci. Večerem provede Miloš Štědroň.

Moravské zemské muzeum připomene život a dílo Jana Skácela (1922–1989) výstavou, která návštěvníkům představí dobové fotografie, autorovy publikace, ukázky rukopisů, ocenění, bibliofilií, několik originálních personálií a také – a hlavně – básníkovy osobité verše. Světoznámý spisovatel Milan Kundera o jeho tvorbě napsal: ‚Jeho verše jsou takřka neuvěřitelným spojením největší možné prostoty s nejhlubším a zcela originálním zamyšlením‘. Zde Kundera krásně vystihl podstatu této lyriky, která s halasovskou úsporností, osobitou eufonií a hláskovou instrumentací tak sugestivně a jímavě dotváří náš svět:

Ještě si přiťuknem
a vypijem to tiše.
Nikomu nepovíme,
co víno o nás zná.

A spadne hvězda.
Tenká jako plíšek.
A voda blízko mostů
bude stříbrná. 

(Báseň Přípitek),

uvádí Zdeněk Drahoš, náměstek generálního ředitele Moravského zemského muzea.


Těší mě, že se podařilo dát dohromady sérii akcí, které letos připomenou Jana Skácela. V Divadle na provázku v roce 1985 nastudovala Eva Tálská inscenaci Na dávném prosu. Skácel je nepochybně básník, který oslovil a ovlivnil celou řadu lidí. Moc rádi na jeho počest uspořádáme vzpomínkový večer – věřím, že na něj k nám do divadla přijdou lidé vzpomenout,

uvádí Miroslav Oščatka, ředitel Centra experimentálního divadla.


Pod autorským vedením mladé režijní dvojice – Michaela Jiřince a Kateřiny Dudové – vznikl ojedinělý poeticko-situační dokument, který je převážně vhledem do poezie Jana Skácela a do témat, která z něj – ať už v poezii nebo próze – vyvěrala. Paralelně s tím je film také citlivým kaleidoskopem výpovědí všech těch, kdo ho zažili v rozdílných situacích každodennosti, nebo jen letmo. Mezi studenty gymnázia, kde Skácel kdysi studoval, na Kotlářské 35a v Brně, kde Skácel kdysi žil či s básníky Petrem Hruškou a Pavlem Kolmačkou v ulici Skácelové – tam i jinde zjišťujeme, že Skácel ještě žije, nehledě na to, že už přes třicet let nežije,

uvádí Irina Minaříková, dramaturgyně České televize.

 

TIC BRNO je hrdým partnerem celoročních oslav života a díla Jana Skácela, který je neodmyslitelně spojen s Brnem. Jeho odkaz zapojíme také do příprav letní sezóny tak, aby přirozenou cestou oslovil místní i návštěvníky města. S Centrem experimentálního divadla tak navazujeme na úspěšnou loňskou spolupráci na vzpomínkové akci Havel žije. Rádi podporujeme projekty, které přispívají k dalšímu poznávání Brna a jeho fenoménů,

uvádí Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Program
 

Kontakt:
Mgr. Radoslav Pospíchal

Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 541 646 119
M: 778 462 480
E: pospichal@mzk.cz
W: www.mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.