Brněnská premiéra filmu Nezvedený syn v Moravské zemské knihovně

25.05.2018 10:35|příspěvkové organizace

Jde o tematicky orientovaná videa na folklor a nehmotné bohatství Strážnice a okolí.

 

V květnu uvedla Moravská zemská knihovna ve spolupráci s folklorní skupinou mladých lidí s názvem Obrázky ze Strážnice jejich třetí autorský film Nezvedený syn. Film byl natočen v rámci projektu folklorních a filmových nadšenců ze Strážnice.

Filmová tvorba patří do cyklu Vandrovali hudci, který obsahuje sérii krátkých filmů z prostředí Jižní Moravy odehrávajících se na přelomu 19. a 20. století. Cyklus mapuje příběhy tří hudců, kteří putují různými vesnicemi na Slovácku.

V každém díle se hudci dostanou do jiné vesnice a stanou se svědky nějakého příběhu. V některých příbězích jsou pouze pozorovateli, v jiných aktivně přispějí k rozuzlení zápletky.Film Nezvedený syn je inspirován příběhy z moravsko-slovenského pomezí, které je charakteristické svým nářečím, tradicemi a dobrým vínem. A právě tam to vše začíná. Nezvedený syn je příběh o úspěších i neúspěších mladého "vynálezce„, o porozumění v rodině i o radostech a strastech obyčejného života.

Filmu Nezvedený syn předchází další dva díly, a to Kača a Vdovec. První díl Kača mohlo i brněnské publikum zhlédnout v Moravské zemské knihovně.

Kontakt:
Jaroslava Dvořáková
Moravská zemská knihovna
E: Jaroslava.Dvorakova@mzk.cz
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.