Bonjour, monsieur Gauguin, říkají Zrzavý, Kupka, Toyen nebo Mucha na nové výstavě NG

08.11.2018 14:09|příspěvkové organizace

Národní galerie Praha připravila ve spolupráci Musée départemental breton výstavu, jež vzdává hold česko-francouzským uměleckým vztahům. V paláci Kinských se tak potkávají přední čeští výtvarníci 20. století se svými francouzskými protějšky, v čele s Paulem Gauguinem.

 

„Drsná krajina francouzské Bretaně odjakživa přitahovala umělce a na přelomu 19. a 20. století se díky tzv. pontavenské škole, pojmenované dle městečka Pont-Aven, stala významným uměleckým centrem moderního umění. Do nejzápadnější části Francie se sjížděli nejprogresivnější malíři tehdejší doby a inspirovali se tvorbou francouzských autorů, jako byli Paul Gauguin, Émile Bernard nebo Paul Sérusier,“ uvádí kurátorka výstavy Anna Pravdová. Pravidelně do Bretaně jezdili i umělci českého původu, někteří z nich se tam dokonce i na čas usadili. Výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950 mapuje tamější českou působnost v tomto období. Návštěvník paláce Kinských tak zjistí, jakým způsobem umělci, jako Jaroslav Čermák, Antonín Chittussi, Alfons Mucha, Josef Čapek, František Kupka, Jan Zrzavý, Alén Diviš, Toyen, Jan Křížek, zachycovali krajinu či tradiční bretonské motivy a jaký vliv měla na jejich tvorbu zmíněná pontavenská škola. „Zájem o Bretaň byl mezi českými malíři tak velký, že vedle Paříže patřila k jejich nejčastějším destinacím. Jezdili tam po stopách svých slavných předchůdců, na místě je ale inspirovala především příroda a místní zvyky,“ popisuje Anna Pravdová.

Jak napovídá její název, výstava představí i jedno z nejvýznamnějších děl ze sbírky Národní galerie – malbu Bonjour, Monsieur Gauguin Paula Gauguina. Ten vznikl v bretaňské vesničce La Pouldu, kam se Gauguin přesunul z Pont-Avenu, který mu kvůli rostoucímu zájmu malířů a turistů připadal příliš již rušný. „Dílo je parafrází obrazu Bonjour, Monsieur Courbet, který viděl Gauguin při společné návštěvě muzea s Vincentem van Goghem – oba je nesmírně zaujal. Na rozdíl od Courbeta Gauguin zobrazuje sám sebe čelem k divákovi a rovného kolemjdoucí bretaňské venkovance. Gauguin byl uměleckým outsiderem, který si cenil prostých lidí a života mimo umělecká centra a obchod s uměním,“ dodává Kristýna Hochmuth z kurátorské dvojice výstavy.

Výstava Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850–1950 potrvá v paláci Kinských od 16. listopadu do 17. března 2019. Stejnojmenná publikace byla oceněna třetím místem jako nejkrásnější kniha o výtvarném umění. 

Doplňující informace o výstavě a doprovodném programu

Kontakt:
Tereza Ježková
Vedoucí Odboru marketingu a PR
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.