Bohemistický seminář ve Zlíně od 15. do 21. července 2018

26.04.2018 11:31|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2018 je realizován ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně a pod záštitou děkanky FMK UTB doc. Mgr. Ireny Armutidisové.

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Fakulta multimediálních komunikací je vnímána jako přední výukové pracoviště v České republice především ve vztahu k oborům výtvarného umění, designu a fotografie.

Přednášky letošního bohemistického semináře vznikají ve spolupráci s odborníky z předních pracovišť humanitních věd, kteří se zabývají českou kulturou a literaturou.  Tematicky se seminář zaměří na tři oblasti: v kontextu prvorepublikového Zlína představí moderní českou architekturu, umění a kulturu první republiky, poskytne vhled do aktuálního dění v české literatuře a kultuře a nabídne dílnu uměleckého překladu. V doprovodném programu se účastníci vydají do Luhačovic Leoše Janáčka a Dušana Jurkoviče. Lidovou kulturu moravsko-slovenského pomezí pak budou mít možnost studovat v Rožnově pod Radhoštěm a ve Vizovicích.

Kulturní nabídka semináře bude založena jednak na filmových programech a jednak na autorských čteních. V průběhu semináře bude opět udělena Cena Premia Bohemica za mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

Seminář se uskuteční ve dnech 15. 7. – 21. 7. 2018. Pracovní část semináře je plánována od 16. do 20. 7. Ubytování bude zajištěno ve Zlíně po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety.

Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. 2018 na adresu sinclova@mzk.cz. Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 2 000 Kč.

Kontakt:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD.
E: tomas.kubicek@mzk.cz
 
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.