Bohemistický seminář skončil čtením Jiřího Hájíčka

17.07.2017 14:01|příspěvkové organizace

Letošní bohemistický seminář, který je určen pro zahraniční učitele a překladatele z českého jazyka, představil jeho účastníkům nejenom současnou podobu české literatury a kultury, ale zároveň tematizoval i některá traumatická místa českých dějin. 

 

Vedle přednášek o české próze a poezii tak došlo například i na německou šumavskou literaturu, tedy na tu část písemnictví, která nezpochybnitelně patřila do českého kulturního prostoru, ale jejíž stopy zanikají po roce 1945.
Seminář se každoročně koná na jiném místě v České republice. Je tomu tak proto, aby se jeho účastníci v co největší šíři seznámili s rozmanitostí české kultury i české společnosti. Letos došlo na České Budějovice a program připravila ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, která má seminář trvale na starosti, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity. Seminář přivítal přes padesát účastníků z dvaadvaceti zemí – potvrdil se tak trend loňského roku, kdy se zájem oproti předchozím ročníkům zdvojnásobil.


Závěrečná moderovaná diskuse s účastníky potvrdila nejenom potřebu této formy podpory české literatury, ale ukázala i na další možnosti, které by mohly napomoci zvýšit v zahraničí povědomí o české literatuře, a tím posílit pozici českého elementu ve světové kultuře. Potvrdila se rovněž nutnost aktivní péče o síť zahraničních bohemistů a potřeba jejich stálého propojování. V obsáhlé diskusi bylo pozitivně hodnoceno i založení Českého literárního centra, konstatována stálá nutnost koordinace práce pro podporu české literatury a byl rovněž vznesen požadavek aktivnější podpory bohemistických pracovišť na zahraničních univerzitách. Došlo však i na rozpravu o možných tématech příštího ročníku semináře. Stupňující zájem o něj byl potvrzen i přáním všech přítomných účastníků o jeho rozšíření na celý týden především ve prospěch odborného programu. Ke slovu by se pak mohla dostat i obecnější témata týkající se české společnosti a kultury, přiblížena by mohla být aktuální podoba českého filmu a divadla a rozšířil by se i praktický program překladatelských dílen.

Podrobné informace o obsahu semináře​

Kontakt:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel Moravské zemské knihovny v Brně
Kounicova 65a, 601 87 Brno
T: 541 646 123
W: mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.