Bohemistický seminář byl zakončen

23.07.2018 15:30|příspěvkové organizace
V sobotu 21. 7. 2018 byl zakončen Bohemistický seminář, který pořádá z pověření Ministerstva kultury ČR Moravská zemská knihovna.

Seminář je určen pro zahraniční bohemisty a překladatele z českého jazyka, v letošním roce se jej zúčastnilo na pět desítek zájemců z více jak dvaceti zemí světa. V rámci semináře proběhlo udělení Ceny Premia Bohemica, jejímž nositelem se stal v letošním roce profesor Robert B. Pynsent z Velké Británie.

Vedle nejnovějších trendů v současné české literatuře byla účastníkům představena kultura meziválečného Zlína, úzce spjatá s působením Tomáše Bati. Účastníci semináře rovněž navštívili Luhačovice, Hostýn a Vizovice, kde byl seminář dovršen v závěrečné panelové diskuzi.

 

Kontakt

PhDr. Soňa Šinclová

Moravská zemská knihovna

T: 541 646 247

E: sinclova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.