Bohemistický seminář

24.04.2019 15:18|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna vyhlašuje seminář určený pro zahraniční bohemisty. V roce 2019 je realizován ve spolupráci s Pedagogickou a Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a pod záštitou děkanů obou fakult. 

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je veřejná vysoká škola, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na osmi fakultách. Univerzita vznikla v r. 1991 z dřívější Pedagogické fakulty, jejíž součástí je rovněž katedra bohemistiky. Katedra aktuálně zabezpečuje sedm bakalářských, magisterských a doktorských oborů. 

Přednášky letošního bohemistického semináře vznikají ve spolupráci s odborníky z předních pracovišť humanitních věd, kteří se zabývají českou kulturou a literaturou. Tematicky se v semináři zaměříme na čtyři oblasti: na fenomén romantismu, jenž bude představen z úhlu nových přístupů, na kulturní prostor Sudet a jeho traumata, poskytneme vhled do aktuálního dění v české literatuře a kultuřea nabídneme přednášky a semináře k problematice překladu a současného českého jazyka. Přednášky přislíbili například Dalibor Tureček, Stanislav Komárek, Jiří Padevět, Joanna Goszczyńska, Robert Adam, Jana Hoffmanová či Petr A. Bílek. V rámci doprovodného programu se účastnící vydají do oblasti Českého Švýcarska a do Litoměřic. Kulturní nabídka semináře bude tradičně doplněna autorskými čteními a setkáními s výraznými představiteli současné české literatury. V průběhu semináře bude opět udělena Cena Premia Bohemicaza mimořádný přínos české literatuře v zahraničí.

Seminář se uskuteční ve dnech 14. 7. –  20. 7. 2019. Pracovní část semináře je plánována od 15. do 21. 7. Ubytování bude zajištěno v Ústí nad Labem po celou dobu konání semináře, odkud budou podnikány fakultativní výlety. Přihlášky posílejte v termínu do 31. 5. 2019 na adresu sinclova@mzk.cz. Registrační poplatek, z něhož bude hrazeno ubytování, doprava v průběhu semináře, exkurze i stravování, činí 3.000 korun.

Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o účast na semináři budeme moci přijmout pouze šedesát přihlášek, rozhodující bude termín doručení, děkujeme za pochopení.

Kontakt:
Prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.

Moravská zemská knihovna
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.