Nastavení cookies

Blíží se termín pro přihlášení národní výstavy na Pražské Quadriennale 2023

14.09.2021 18:23|příspěvkové organizace

Už jen do 30. září 2021 je možné se přihlásit do otevřeného výběrového řízení na českou národní výstavu, reprezentující Českou republiku na 15. ročníku fes-tivalu Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, a to v rámci Výstavy zemí a regionů.

 

Česká národní výstava do hlavní výstavní části Země a regiony bude vybrána na začátku roku 2022 v rámci dvoukolového výběrového řízení odbornou Komisí PQ. 

Závaznou přihlášku do výběrového řízení na českou reprezentaci na Výstavě zemí a regionů lze podat do 30. září 2021 a je dostupná ZDE. Podrobné informace o podmínkách účasti a povinných náležitostech přihlášky jsou dostupné na https://www.pq.cz/cs/jak-se-zucastnit/.

Studentská národní výstava je vyhlášena v podobě jednokolové otevřené výzvy. Detailně zpracované návrhy s přihláškou a všemi povinnými přílohami se podávají elektronicky do 28. 2. 2022. Reprezentant bude vyhlášen komisí v březnu 2022. Závazná přihláška do výběrového řízení na českou reprezentaci na Studentské výstavě je ZDE. Podrobné informace o podmínkách účasti a povinných náležitostech přihlášky jsou dostupné na https://www.pq.cz/cs/jak-se-zucastnit/.

Pražské Quadriennale od svého vzniku v roce 1967 prošlo proměnou, kterou reaguje na měnící se přístupy ke scénografii. PQ se tak stalo největším oborovým mezinárodním festivalem, na kterém se setkávají profesionálové z oblasti scénografie, architektury, performance designu a divadla z celého světa. Pražské Quadriennale ukazuje multidisciplinární ráz oboru a zkoumá oblast scénografie v celé její šíři.

Pořadatel: Ministerstvo kultury ČR
Realizuje: Institut umění – Divadelní ústav

Více informací na: www.pq.cz
 

Kontakt: 
Petra Jansa
E:
 petra.jansa@pq.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.