Biskup, jehož uměleckými sbírkami se pyšníme dodnes

16.01.2019 13:21|příspěvkové organizace

Stál za přestavbami kroměřížského zámku, olomouckého (arci)biskupského paláce, zámků Hukvaldy či Mírov, vybudoval světoznámou kroměřížskou Květnou zahradu a shromáždil cenné sbírky obrazů, grafik, soch, mincí, knih a hudebnin. 

 

Bez biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695), který patřil k nejmocnějším velmožům druhé poloviny 17. století, by Kroměříž, Olomouc a další místa vypadala úplně jinak. „Po třicetileté válce pozvedl Moravu kulturně i hospodářsky na evropskou úroveň. Nelze však opomenout, že v době jeho episkopátu také postihly velkolosinské panství čarodějnické procesy,“ uvedl Miroslav Kindl, jeden kurátorů výstavy.

Právě této osobnosti se věnoval čtyřletý výzkum odborníků z Muzea umění Olomouc, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy univerzity v Brně financovaný z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II). Vyvrcholením badatelské činnosti bude největší letošní výstavní projekt Muzea uměníZa chrám, město a vlast, který se uskuteční od 13. června 2019 v Arcidiecézním muzeu v Olomouci a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži.

Obnovená premiéra po více než 350 letech
V Galerii obrazárny i na dalších místech zámeckého areálu v Kroměříži poznají návštěvníci biskupa Karla jako náruživého stavebníka a mecenáše. „Trochu netradičně – prostřednictvím veršovaných záznamů ze 17. století – také představíme okolnosti nákupu a obsah vzácné sbírky, kterou získal v roce 1673,“ přiblížil Kindl.

Olomoucká část bude patřit biskupově osobnosti – jeho mládí, studiím i kariéře. „Představíme také umělce, kteří pro něj tvořili, i agenty, které využíval pro nákupy nejen uměleckých děl, ale i mnoha dalších věcí, například ovocných stromů. Karel z Lichtensteinu-Castelcorna byl totiž mužem mnoha zájmů,“ říká Kindl. „Součástí expozice bude také jeho role v čarodějnických procesech, protože právě on vydal děkana Lautnera inkvizici.

Vernisáž výstavy se bude konat v Kroměříži 13. června a její součástí bude novodobá premiéra příběhu z římské mytologie L’Elice v podání Ensemble Damian. Představení poprvé zaznělo v roce 1666 na dvoře císaře Leopolda I. Libreto opery se dochovalo v Rakouské národní knihovně, nikoliv však celý notový záznam. Naopak kompletní partitura k baletu je dochovaná v Kroměřížském archivu.

Jedna výstava, dvě publikace
K výstavě vyjdou také dvě monografie – každá odlišně zaměřená. První, jejímž editorem je Ondřej Jakubec, klasičtějším způsobem zhodnotí biskupovu osobnost a dobu. Editorem druhé publikace nazvané Místa biskupovy paměti je Rostislav Švácha – bude to kontextuální vyprávění zaměřené na sídla, místa, sbírky a upomínky biskupa Karla.

Obě knihy budou mít zhruba 500 stran a vyjdou v češtině a v angličtině.

Dokumentární film Barokní velmož
K výjimečnému projektu patří také výjimečné doprovodné aktivity. V tomto případě se jedná o dokumentární film Barokní velmož, v němž hlavní roli biskupa Karla ztvárnil Jaroslav Plesl. 

Je to pokus o vhled do myšlení, životního stylu a díla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. Jeho postava je z dnešního pohledu rozporuplná, ale formovala jej úplně jiná doba, než je ta naše. V každém případě to, co po sobě na Moravě zanechal, je impozantní,“ říká scenárista a režisér Theodor Mojžíš. 

Předpremiéra filmu se koná v Arcidiecézním muzeu Olomouc ve středu 
23. ledna v 17 hodin
, Česká televize snímek uvede v polovině března. 

Film | Barokní velmož 
Hlavní role | Jaroslav Plesl
Kamera | Ivo Popek
Scénář a režie | Theodor Mojžíš
Délka | 52 minut
© Česká televize a VIDEO THEO

 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282 
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz
web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.