Bilanční schůzka předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a ministra kultury Daniela Hermana

26.07.2017 14:18|ministerstvo

Dnešní setkání ministra kultury s předsedou vlády proběhlo v Klementinu.

 

Premiér Sobotka a ministr Herman se setkali s vedením Národní knihovny, která je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury. Premiér se zajímal o dosavadní realizované etapy rekonstrukce Klementina i o plánovanou etapu třetí. 

Následovala bilanční schůzka; tématem jednání Bohuslava Sobotky a Daniela Hermana bylo zhodnocení čtyřleté práce resortu Ministerstva kultury a plnění závazků z programového prohlášení. Premiér Sobotka s ministrem Hermanem probrali již splněné úkoly vlády v oblasti resortu kultury a rozpracovaná opatření, ale i priority a doporučení do budoucna, kterým by se měla věnovat vláda nová.

Na tiskové konferenci premiér poděkoval ministru kultury za spolupráci a ocenil úspěšné čerpání peněz z evropských fondů v jeho resortu. Předseda vlády je rovněž spokojen s realizovanými i probíhajícími opravami památek a sídel institucí, které byly či jsou financovány ze státního rozpočtu. Jako úkoly, které před ministry Hermanem a Chvojkou stojí, zmínil premiér Sobotka dořešení situace vepřína v Letech. „Prioritou pro nejbližší období ministerstva kultury by také měla být organizace oslav výročí založení Československa a připomínky pražského jara 1968 či rekonstrukce budov Národní galerie,“ uvedl.

Foto: Úřad vlády ČR.

Významné téma je dle obou politiků dořešení výše platů zaměstnanců v kultuře, které byly při nástupu ministra Hermana do funkce hluboko pod úrovní ostatních resortů navzdory tomu, že právě v resortu kultury pracuje mnoho vysokoškolsky vzdělaných odborníků. "Jsem rád, že se nám podařilo navýšit hladinu průměrného platu v resortu kultury oproti roku 2013 zhruba o 35 procent. 1. července vláda schválila nařízení, kterým se zvýšily platy těm nejhůře placeným zaměstnancům veřejného sektoru, což se dotklo i více než devítiprocentního nárůstu tarifních platů zaměstnanců v kultuře včetně zaměstnanců této významné instituce, Národní knihovny," řekl Bohuslav Sobotka.

Vedle revitalizace Klementina pochválil i rekonstrukci Uměleckoprůmyslového musea, pokračování rekonstrukce Národního muzea, zahájení generální rekonstrukce Státní opery Praha či odkup provozní budovy Národního divadla. Premiér Sobotka zmínil také významné navýšení státní podpory kinematografie a kvitoval nové, systémové změny v jejím financování.

Nepříliš šťastně podle něj dopadl památkový zákon. "Myslím, že tak byla zmařena velká práce, která byla ze strany Ministerstva kultury na tomto zákoně odvedena," řekl k nepřijetí normy ve třetím čtení ve sněmovně, kdy proti jejímu přijetí hlasovali někteří poslanci z ČSSD a hnutí Ano.

Daniel Herman nejprve poděkoval Bohuslavu Sobotkovi za spolupráci: „Když má člověk oporu ve svém šéfovi, tak se velmi dobře pracuje,“ řekl. Zdůraznil dále, že dodržel to, co slíbil při nástupu do funkce ministra kultury, a sice výrazné zvýšení rozpočtu resortu: „Slíbil jsem, že dosáhneme na 1 % výdajů na kulturu ze státního rozpočtu. V letošním roce jsme na 0,96 % a v rozpočtu na příští rok pak jsme na 1,03 %. Rozpočet resortu tedy zaznamenal od schváleného rozpočtu r. 2013 ve výši 8,889 miliardy korun po schválený rozpočet pro rok 2017 nárůst 43,15 %. K návrhu rozpočtu 2018 ve výši 13,244 miliardy korun jde o nárůst o 48,98 % oproti roku 2013,“ doplnil.

Foto: Úřad vlády ČR.

Ministr kultury dále zdůraznil dosažení platové stabilizace v resortu, kdy se zejména příspěvkovým organizacím podařilo zvednout hladinu průměrného platu o 35 % oproti roku 2013. Další jednání o navýšení platů budou pokračovat.

Jsem velice rád za systémové řešení státní podpory kinematografie, které se mi podařilo dojednat, a to hovořím nejen o navýšení podpory české kinematografie ze státního rozpočtu o cca 200 milionů korun, ale také o zajištění filmových pobídek ve výši 800 milionů korun ročně,“ uvedl ministr Herman. Zmínil také skutečnost, že k dnešnímu dni resort pod jeho vedením získal 13 schválení projektů, financovaných z operačních programů. Bylo dokončeno čerpání finančních prostředků z programu IOP – jde o Kuks (374 mil. Kč), Centrum stavitelského dědictví v Plasích (287 mil. Kč), Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži (286 mil. Kč) a Vytvoření Národní digitální knihovny (254 mil. Kč).

V rámci čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů ESIF v programovém období 2014 – 2020 je dle ministra Hermana resort kultury připraven podat celkem 90 projektových záměrů v 7 operačních programech v celkovém objemu 5 451 622 610,22 Kč.

 

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Martha Häckl
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: martha.hackl@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.