Archeologický výzkum v oblasti hromadných hrobů v Letech

12.11.2018 13:01|příspěvkové organizace

V pondělí 12. 11. 2018 ve 12 hodin proběhla tisková konference u příležitosti provedení archeologické sondy a odběru DNA za účelem identifikace obětí pohřbených v hromadných hrobech v Kulturní památce Lety.

 

Začátkem listopadu proběhl archeologický výzkum u hromadných hrobů obětí tzv. cikánského tábora v Letech a geofyzikální výzkum v oblasti bývalého tábora. Mezinárodní výzkumný tým pod vedením doc. Pavla Vařeky ze Západočeské univerzity v Plzni poprvé provádí neinvazivní archeologickou sondu i v oblasti pietního místa, které dříve sloužilo jako hromadné pohřebiště pro oběti tábora během druhé světové války. Během sondy do jednoho z hromadných hrobů se podařilo odebrat vzorek DNA, která bude podrobena zkoumání pro identifikaci zde pohřbených obětí. 

Historie letského tábora začíná v roce 1940, kdy zde byl zřízen tzv. kárný pracovní tábor pro pro zdravé muže nad 18 let věku „štítící se práce”, kteří nemohli prokázat, že mají řádným způsobem zajištěnu obživu a odpykávali se trest prací na stavbě úseků dálnice z Plzně do Moravské Ostravy.

V roce 1942 (2. srpna) se tábor mění v tzv.cikánský tábor a slouží k internaci českých Romů a Sintů. V nelidských podmínkách jsou zde drženy celé rodiny. Kapacita tábora je mnohonásobně překročena, panují zde otřesné hygienické i stravovací podmínky a v již na přelomu let 1942 a 1943 zachvátí tábor tyfová epidemie. Z tohoto důvodu již nejsou oběti pohřbívány na hřbitově v nedalekých Mirovicích a dochází ke zřízení provizorního pohřebiště v blízkosti tábora (dnes KP Lety). 

V květnu a srpnu 1943 proběhly hromadné transporty vězňů do koncentračního tábora Auschwitz II-Birkenau. Tzv. cikánským táborem I. – Lety u Písku prošlo 1309 osob, z nichž nejméně 327 zde zahynulo. Ještě v roce 1943 byly samotné budovy tábora srovnány se zemí a vypáleny. 

Kontakt:
Mgr. Kristinu Kohoutovou
tisková mluvčí
Muzeum romské kultury
T: 775 407 065
E: media@rommuz.cz
W: www.rommuz.czwww.letypamatnik.cz
www.facebook.com/muzeum.romske.kultury

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.