Antonín Staněk se na Slovensku setkal s ministry kultury Visegrádské skupiny

12.06.2019 16:33|ministerstvo

V rámci slovenského předsednictví se ve dnech 10. a 11. června uskutečnilo na zámku Vígľaš již 29. zasedání ministrů kultury zemí Visegrádské skupiny.

 

Společné setkání zahájili zástupci ministerstev slavnostním podpisem nového Statutu Mezinárodní visegrádské ceny. Během dvoudenního zasedání se ministři kultury V4 informovali o pokračování probíhajících společných projektů, například vzájemné spolupráci v oblasti památkové péče, živého umění, audiovize a digitalizace filmového dědictví a nominovali kandidáta na Mezinárodní visegradskou cenu za rok 2018, kterým se stal Maďarský skanzen (Szentendre, Maďarsko).

Hlavním tématem společné diskuze letošního ročníku jednání ministrů V4 byl  Folklór - nové formy podpory tradiční lidové kultury. Ministr kultury Antonín Staněk  ve svém vystoupení krátce představil některé formy podpory tradiční lidové kultury v České republice. Zmínil například program poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti neprofesionálního umění a tradiční lidové kultury nebo systém oceňování v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu a v oblasti tradičních lidových řemesel. Antonín Staněk také poděkoval za pozvání a připomněl, že je to právě kulturní spolupráce, která naše země navzájem přibližuje a umožňuje se navzájem více poznat. „Spolupráce Visegradských zemí v oblasti kultury se soustřeďuje na realizaci konkrétních projektů, programů a konferencí, které přispívají k prohloubení spolupráce v regionu a vzájemné výměně zkušeností na vysoké odborné úrovni. Těší mě, že se nám za uplynulé roky setkávání podařilo podpořit několik významných projektů, jako například projekt spolupráce organizací, které se  zabývají dokumentací, výzkumem a propagací scénických umění. Pilíři další spolupráce i nadále zůstávají oblasti knihovnictví, péče o kulturní dědictví, audiovize, hudba a živé umění,“ uvedl ministr Staněk na závěr svého vystoupení.   

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.