Antonín Staněk přijal velvyslankyni Polské republiky

06.05.2019 11:41|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk přijal dne 6. května 2019 v sídle Ministerstva kultury mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Polské republiky, J. E. paní Barbaru Ćwioro.

 

Předmětem bilaterálního setkání bylo rozšiřování vzájemné spolupráce mezi Českem a Polskem v oblasti kultury, která je upravena dohodou z roku 2003 a programem o spolupráci z roku 2017. Ministr kultury Antonín Staněk s polskou velvyslankyní velmi kladně zhodnotili současný stav česko-polské kulturní spolupráce. „Jsem velmi rád, že jsou česko-polské vztahy na vynikající úrovni a nadále se daří nacházet nové projekty a oblasti možného prohloubení kulturní spolupráce,“ uvedl ministr Antonín Staněk. Jedním z hlavních témat rozhovoru byla česká prezentace na Knižním veletrhu ve Varšavě v roce 2020. V posledních letech Ministerstvo kultury ČR výrazně rozšířilo dotační program na podporu vydání české literatury v překladu. Ročně vychází v Polsku kolem 30 nových titulů české literatury.

V oblasti spolupráce příspěvkových organizací bylo bilaterálním úspěchem loňské hostování Krakovské filharmonie pod taktovkou jednoho z nejvýraznějších představitelů hudební avantgardy druhé poloviny 20. století Krzysztofa Pendereckého. Koncert filharmonie se uskutečnil v souvislosti se zahájením mezinárodního výstavního projektu Rozlomená doba 1908-1928 | Avantgarda ve střední Evropě.Vedle projektu Rozlomená doba připravilo v loňském roce Muzeum umění Olomouc také výstavu Abstrakce. PL, na které představilo panorama polské abstraktní malby od roku 1945 do současnosti. Ke kvalitě výstavy přispěl i výběr děl zapůjčených z polských státních sbírek – z Národního muzea ve Varšavě, Muzea umění v Lodži a Zachęty – Národní galerie umění ve Varšavě.

Podle ministra Antonína Staňka je pro Ministerstvo kultury velkou ctí nejvyšší ocenění Evropské ceny Modernizace roku, kterou získalo Uměleckoprůmyslové museum v kategorii Renovace kulturního dědictví. Hlavní cenu získalo za rekonstrukci historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Akci pořádala Asociace pro ochranu národního materiálního dědictví Pomorskie v Královském zámku ve Varšavě.

V rámci česko-polské spolupráce ministr poděkoval za vynikající spolupráci Mezinárodnímu kulturnímu centru v Krakově, které dlouhodobě spolupracuje s celou řadou našich příspěvkových organizací. Výborným příkladem této spolupráce  je každoroční pořádání letní školy V4 Heritage Academy, která se v tomto roce uskuteční v Českém Krumlově. Na závěr jednání zmínil ministr i úspěšnou spolupráci Památníku Terezín a Památníku Lidice s polskými partnery. Památník Lidice každoročně organizuje  Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidie. V posledních letech čísla účastníků z Polska oscilují mezi 15-20 školami a 300-350 pracemi. Úroveň prací dětí z Polska je vysoká, v roce 2018 získala 2 děti a 1 škola medaili, 14 prací pak čestné uznání.

 

 

Martha Häckl, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.