Antonín Staněk přijal velvyslankyni Gruzie

18.03.2019 11:42|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk přijal 18. března 2019 mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Gruzie J.E. paní Mariam Rakviashvili, která do své funkce nastoupila  v prosinci loňského roku.

První setkání bylo pro obě strany příležitostí ke vzájemnému seznámení a k výměně názorů na možnosti posílení a dalšího rozvoje česko-gruzínských kulturních výměn. Ministr Staněk seznámil paní velvyslankyni s hlavními kompetencemi Ministerstva kultury a příspěvkovými organizacemi a prezentoval rovněž největší kulturní festivaly pořádané v České republice. Během jednání byl potvrzen oboustranný zájem o posílení kulturní spolupráce, a to především formou konkrétních projektů a formou přímé spolupráce mezi institucemi. „Další oblastí, která si podle mého názoru zaslouží naši pozornost, je oblast literatury. Zde je možno zaměřit se nejen na překlady národní literatury našich zemí, ale též aktivní prezentace literatury na literárních veletrzích. V Praze se každoročně koná mezinárodní literární veletrh Svět knihy. Jsem přesvědčen o tom, že například na této akci by byla gruzínská literatura zajímavým zpestřením,“ uvedl při setkání ministr Staněk.  

Podle ministra kultury má Česká republika bohaté zkušenosti v řadě oblastí a může nabídnout sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. V této souvislosti uvedl oblast památkové péče, kde se nabízí výměna zkušeností a informací, neboť ochrana památek je jedním z hlavních úkolů MK ČR.

Martha Häckl, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.