Antonín Staněk přijal velvyslance Velké Británie

14.01.2019 12:19|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk se dnes 14. ledna 2019 v Nostickém paláci setkal s velvyslancem Velké Británie J.E. panem Nickem Archerem, který v České republice působí od ledna 2018.

 

Setkání bylo příležitostí k diskusi o aktuální spolupráci v oblasti kultury mezi oběma zeměmi. Obě strany ocenily vysokou úroveň vzájemných vztahů a projevily zájem ji zachovat i v budoucnu. „Rád bych využil této příležitosti a zdůraznil, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou tradičně přátelské a na dobré úrovni. Velmi mne těší, jak bohatá je dosavadní spolupráce mezi našimi kulturními institucemi. V této souvislosti bych rád zmínil například výstavu sochaře Antony Gormleyho v Národní galerii nebo krásnou výstavu Domečky pro panenky z Victoria and Albert Musea, kterou hostilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze,“  řekl v úvodu setkání  ministr Staněk.

V oblasti profesionálního umění zmínil ministr úzkou spolupráci s Českou filharmonií, která koncertuje ve Velké Británii v pravidelných intervalech 1 – 3 roky. Od roku 1990 navštívil orchestr tyto ostrovy již 18krát. Orchestr se pravidelně zúčastňuje prestižních hudebních festivalů v Edinburghu a BBC PROMS v Londýně. V oblasti památkové péče spolupracuje Česká republika s Velkou Británií na nadnárodní nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO „Slavné lázně Evropy – Great Spas of Europe“. Revidovaný návrh nadnárodní sériové nominace Významných evropských lázeňských měst, kterou koordinuje ČR, a do které je dále zapojeno Německo, Rakousko, Belgie, Francie, Itálie a Velká Británie, byl předložen v září 2018 Centru světového dědictví pro tzv. kontrolu úplnosti nominační dokumentace. V současnosti prochází nominace posledními korekturami před tiskem. Dne 22. ledna 2019 bude podepsána oficiálními zástupci všech sedmi předkladatelských zemí a oficiálně předložena  dne 23. 1. 2019 Centru světového dědictví do příštího hodnotícího cyklu nominací pro zápis na Seznam světového dědictví.

Ministr kultury Antonín Staněk  při dnešním setkání připomněl i další  příspěvkové organizace MK ČR, které  spolupracují s britskou stranou; například Památník Lidice, který má velmi úzký vztah k Velké Británii.  Památník Lidice vznikl na místě bývalé obce Lidice, která byla vyhlazena nacisty dne 10. června 1942. Již 6. září 1942 vznikla ve Velké Británii ve Stoke-on-Trent iniciativa Lidice Shall Live, kterou založil Barnett Stross. Její členové, počínaje průmyslníky a nejchudšími horníky konče, přispívali na obnovu zničených Lidic. Po skončení války přivezli vybranou finanční částku do Československa a díky této sbírce dnes existuje nová obec Lidice. Barnett Stross posléze inicioval i založení Růžového sadu a Lidické sbírky moderního umění.

Dalšími příspěvkovými organizacemi MK jsou např. Národní galerie v Praze, Památník Terezín, Národní knihovna nebo Moravská zemská knihovna.

 

Tiskové oddělení MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.