Antonín Staněk přijal čínského velvyslance

12.11.2018 13:18|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk dnes přijal v Nostickém paláci nového mimořádného a zplnomocněného velvyslance Číny, J. E. pana  Zhanga Jianmina.

 

V průběhu diskuse obě strany  probraly dosavadní spolupráci obou zemí v oblasti kultury, spolupráci v rámci čínské iniciativy vůči zemím střední a východní Evropy i přípravu nového Protokolu o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem kultury a turismu ČLR na léta 2019 – 2022. 

Ministr Staněk též zdůraznil aktivity příspěvkových organizací Ministerstva kultury, které spolupracují s čínskými partnery. V této souvislosti zmínil unikátní výstavu skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze, která byla prezentována v deseti čínských muzeích v letech 2014-2017, a kterou navštívilo přes dva miliony návštěvníků. Ocenil každoroční účast čínských dětí ve výtvarné soutěži Památníku Lidice i několikaletou účast Číny na Pražském Quadriennale. Antonín Staněk připomněl i další příspěvkové organizaceresortu kultury, které spolupracují s ČLR;  jde například o Národní galerii, Institut umění-Divadelní ústav, Národní muzeum, Národní knihovnu, Českou filharmonii a další. 

Na závěr dnešního jednání poblahopřál Antonín Staněk J. E. panu Zhangu Jianminovi k zápisu statku Fan-ťing-šan na Seznam světového dědictví UNESCO, ke kterému došlo v letošním roce. Biosférická a památková rezervace Fan-ťing-šan se nachází v pohoří Wu-ling na jihozápadě Číny v nadmořské výšce 500 - 2570 metrů. Nachází se zde různorodé typy vegetace. Izolace Fan-ťing-šanu vedla k velkému stupni biodiverzity s mnoha endemickými druhy. Nachází se zde také největší bukový prales v subtropickém pásmu.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.