Antonín Staněk přijal albánského velvyslance

13.05.2019 12:11|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk přijal na půdě Ministerstva kultury dne 13. května 2019 mimořádného a zplnomocněného velvyslance Albánské republiky J. E. pana Iliriana Kuku.

 

Zdvořilostní setkání bylo pro obě strany příležitostí k diskusi o aktuální spolupráci  v oblasti kultury mezi oběma zeměmi. V návaznosti na téma prohlubování vzájemné spolupráce představil ministr Staněk nejvýznamnější české kulturní festivaly a významné kulturní instituce včetně těch, jichž je  Ministerstvo kultury zřizovatelem. „V případě zájmu o kulturní výměny lze k oslovení na české straně doporučit v prvé řadě příspěvkové organizace našeho ministerstva, jakými jsou Národní divadlo, Národní muzeum, Národní knihovna či Národní galerie,“ uvedl ministr.

Zároveň vyjádřil podporu navazování ještě širší spolupráce mezi kulturními institucemi obou zemí, a to participací albánských umělců na dalších významných kulturních festivalech, jakými jsou například Svět knihy, Pražské jaro, karlovarský Mezinárodní filmový festival či festival dokumentárního filmu s lidskoprávní tématikou. Ministr Staněk při setkání ocenil účast albánských dětí na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice. Na závěr jednání obě strany vyjádřily přání vzájemné vztahy a kontakty v oblasti kultury a umění rozvíjet a prohlubovat.

Martha Häckl, tisková mluvčí MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.