Antonín Staněk předal cenu Knihovna roku 2018

09.10.2018 14:33|ministerstvo

V Zrcadlové kapli Klementina dnes byla po šestnácté slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2018.

 

Ceny v různých kategoriích předal vítězným knihovnám ministr kultury Antonín Staněk. Ocenění se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Rád bych poděkoval všem, kteří skutečně se srdcem na dlani vykonávají své nádherné povolání, které je více posláním. Při dnešním předávání často zaznělo, že knihovník už dnes neplní jen tu původní roli, tedy že si k němu do knihovny lidé chodí půjčovat knihu, ale plní mnohem více úkolů a rolí, které jsou v kulturní společnosti nezastupitelné. Všem upřímně děkuji za jejich skvělou práci a věřím, že přijde čas, kdy i toto povolání bude ohodnoceno tak, jak si všichni přejeme. Srdečně Vám všem blahopřeji!“

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Místní knihovna P. Křížkovského Holasovice za mimořádné a citlivé vytvoření prostoru pro lidi, knihy a informace a poskytování nadstandardních knihovnických a informačních služeb v rámci obce a regionu a výjimečné komunitní aktivity. Diplomy obdržely Obecní knihovna Horní Ves za mimořádné naplňování role knihovny jako komunitního centra napříč všemi generacemi návštěvníků v moderních uživatelsky příznivých prostorách a Místní knihovna Černotín za moderní knihovnické služby, kreativní a inovativní přístup knihovnice k interiéru knihovny a komunitním aktivitám v obci.

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byl hlavní cenou oceněn Mgr. Roman Giebisch, PhD. jako předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR za implementaci mezinárodního projektu Bookstart v českém prostředí s názvem S knížkou do života, který rozšiřuje dosavadní dobrou praxi knihoven v rozvoji čtenářství předškoláků a jejich rodin, diplomem pak Knihovna města Ostravy za dlouhodobé poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zejména vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.