Antonín Staněk navštívil Londýn a Svatý stolec

26.10.2018 12:31|ministerstvo

Ministr  Staněk se 24. října v Londýně zúčastnil slavnostního koncertu České filharmonie v Royal Academy of Music u příležitosti 100 let od založení Československa.

 

Česká filharmonie se v Londýně představila v rámci tzv. Českého týdne, který je součástí programu Velvyslanectví ČR v Londýně "Czech Republic 100" k oslavám 100. výročí založení Československa. Slavnostní koncert České filharmonie zazněl pod taktovkou jejího šéfdirigenta Semjona Byčkova.

Další cesta ministra kultury Antonína Staňka vedla do Říma, kde navštívil Svatý stolec u příležitosti koncertu k připomínce 100. výročí ukončení 1. světové války. Jedinečný koncert sboru a orchestru Collegium 1704 a sboru Centre de musique baroque de Versailles zazněl 25. října 2018 v 19 hodin v lateránské bazilice. Koncert se uskutečnil ve spolupráci Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci, Velvyslanectví Francie při Svatém stolci a Delegace Evropské Unie při Svatém stolci za podpory Bohemian Heritage Fund a Chateau de Versailles Spectacles. Po slavnostním zahájení ministr kultury ve svém projevu poděkoval všem umělcům i nadačnímu fondu Bohemian Heritage Fund, který oslovil Ministerstvo kultury ČR s myšlenkou připomenout toto období naší novodobé historie koncertním projektem.

„Před sto lety skončil první válečný konflikt v dějinách, který zasáhl téměř celý svět. Přestože pro řadu mladých lidí je dnes první světová válka již pouhou kapitolou v dějinách lidstva, jsem přesvědčen, že nelze zapomínat na hrůzy a obrovské lidské neštěstí, které tento světový konflikt způsobil. Konec války přinesl zásadní změny na politické mapě Evropy. Vznikly nové národní státy, z nichž jedním bylo Československo. Ačkoliv Češi a Slováci mají nyní vlastní nezávislé státy, bývalé Československo představuje nesmírně důležité historické období, které je pro nás zdrojem hrdosti a inspirace. Na závěr mi dovolte vyslovit osobní přání, tedy aby 21. století bylo stoletím snášenlivosti a humanity, a aby univerzální ideály, jakými jsou svoboda, vlast, mír a nezávislost, byly hodnotami trvale zakotvenými v naší moderní společnosti.“

Antonín Staněk

Ministr kultury se během návštěvy Svatého stolce zúčastnil dále pietního aktu u pamětní desky v kapli Panny Marie Bacciaty - tedy v místě, kde před návratem do vlasti odpočíval kardinál Josef Beran. Setkal se rovněž se zástupci církve a dalšími významnými osobnostmi, které byly přítomny uvedení koncertu.

 

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.