Antonín Staněk navštívil Centre Pompidou

08.03.2019 16:38|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk si v pátek 8. března 2019 prohlédl pařížské muzeum současného umění Centre Pompidou, navštívil setkání českých krajanských spolků a setkal se s ředitelkou Centra světového dědictví.

 

V Centre Pompidou se ministr Staněk setkal s prezidentem panem Serge Lasvignesem. Jednali spolu o probíhající spolupráci a o přípravách chystaného projektu mezi Centre Georges Pompidou a Národní galerie v Praze. Během jednání se potvrdil oboustranný zájem na otevření pobočky CGP v Praze, a to v nejbližším možném termínu. 

Na schůzce byl jednoznačně deklarován zájem na získání licence pro ČR a také zřízení pozice zvláštního koordinátora projektu ze strany českého ministerstva kultury.

"Mám z mého jednání s ředitelem CGP velmi dobrý pocit. Naše schůzka proběhla v přátelské atmosféře a jsem rád, že francouzská strana vítá jak bližší termín realizace celého projektu, tak navrhla zřízení pozice zvláštního ministerského emisara, což jsem přivítal a rád jsem tento požadavek potvrdil. Moc se těším na naši spolupráci, pro Českou republiku je to mimořádná věc,“ uvedl ministr kultury Antonín Staněk.

Během návštěvy byly panu ministrovi představeny nejdůležitější exponáty ze sbírek Centra Pompidou, zejména díla Kandinského, Miróa, Matisse, Dubuffeta a dalších. Moderní kulturní centrum vzniklo v letech 1972 až 1977. Uvnitř komplexu se nacházejí výstavní prostory, knihovna, muzeum moderního umění, obchody, kavárny, kinosály a další prostory s velkými možnostmi využití. Ve 4. a 5. podlaží vystavuje Muzeum moderního umění díla předních umělců 20. století, jako byl Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Vasilij Kandinský, Joan Miró, Jackson Pollock a mnozí další.

Ve 14,00 hodin navštívil  ministr výroční setkání českých krajanských spolků ve Francii.  Podle ministra jsou krajanské spolky důležitým prostředníkem k připomínání historických milníků naší země v zahraničí a jejich činnost je důležitá při zachování českého kulturního dědictví. „V minulém roce, kdy jsme si připomínali sto let československé státnosti, jsme si uvědomili, jak silná provázanost česko-francouzských vztahů existovala na počátku naší republiky. Byla to léta vzájemného ovlivňování v oblasti umění, ekonomiky i společenského života. Jsem velmi rád, že jsem dnes mohl být svědkem pokračování oboustranného přátelství našich zemí, které se odráží ve fungování krajanských spolků,“ zdůraznil ministr Staněk v úvodní zdravici na dnešním setkání.

Dalším bodem třídenní návštěvy Francie bylo setkání s ředitelkou Centra světového dědictví paní Mechtild Rössler, které ministr poděkoval za podporu ochraně kulturního dědictví České republiky a společně hovořili o české angažovanosti v péči o kulturní dědictví.

Na společném jednání byla přednesena stanoviska k vývoji situace ohledně umístění otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

Ministr informoval paní ředitelku o postoji české strany, která podporuje zachování otáčivého hlediště na stávajícím místě v zahradě zámku spolu se zadáním architektonické soutěže, která by určila konečnou podobu tohoto hlediště. Dalšími tématy rozhovorů byla účast naší země na projektech ČR ve válkou zničeném Mosulu v Iráku, a to ve vzdělávání iráckých odborníků v oblasti restaurování a obnovy nemovitých památek a projekt dokumentace zničeného památkového fondu v Mosulu. Jedním z témat bylo také pozvání paní ředitelky na společné jednání v Praze v rámci monitorovací mise.Ještě před odletem navštíví ministr Staněk Pařížskou filharmonii, která byla postavena v letech 2009 – 2015. V doprovodu generálního ředitele Laurenta Bayle si prohlédne Koncertní sál, který pojme až 2400 návštěvníků. Je určen především symfonickým orchestrům, ale také komorním jazzovým uskupením nebo koncertům world music. 

 

Martha Häckl, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.