Antonín Staněk na návštěvě Státu Izrael

27.11.2018 17:33|ministerstvo

Státní návštěvu zahájil ministr kultury Antonín Staněk v neděli 25. listopadu 2018 jako člen národní delegace prezidenta České republiky ve Státě Izrael.

 

Během pondělního dne se ministr Staněk zúčastnil jednání národních delegací s prezidentem Státu Izrael a  vyslechl projev prezidenta ČR na zasedání Knesetu.

Dnes navštívil ministr Staněk  Izraelské muzeum. Spolu s generálním ředitelem Národního muzea Michalem Lukešem předal dar Izraelskému muzeu, který byl speciálně připraven pro tuto zahraniční návštěvu v souvislosti s připomínkou stého výročí vzniku Československa a založení Státu Izrael před sedmdesáti lety. Jedná se o posmrtnou masku jednoho z otců-zakladatelů Československého státu Tomáše Garrigue Masaryka a faksimile dokumentu z tzv. Hilsneriády, během níž Masaryk bojoval proti absurdním předsudkům, za právo na spravedlnost a zásadně se tak vymezil proti antisemitismu.

„Jsem si jist, že tímto darem připomínáme hluboké a pevné kořeny česko-izraelského přátelství. Vztahy našich zemí vynikají dlouholetou tradicí a společným historickým odkazem. Jedním z příkladů toho je i osoba prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Prezident Masaryk je zde v Izraeli velmi populární; jako Čech a ministr české vlády jsem hrdý na to, že po našem prvním prezidentovi je kromě ulic a náměstí v celkem devíti městech pojmenován i kibuc Kfar Masaryk. Jako ministr kultury si vážím skutečnosti, že má česká kultura zde ve Státě Izrael dobrý zvuk, a že napomáhá rozvoji našich společných aktivit s dlouhodobou perspektivou.”

Antonín Staněk

Po skončení návštěvy Izraelského muzea navštívil ministr Staněk památník Yad Vashem, kde uctil oběti a hrdiny holokaustu. Památník vznikl v roce 1953 a je umístěn v Jeruzalémě, na hoře Har ha-Zikaron. Jde o rozsáhlý komplex budov, pomníků a soch. Posláním památníku je dokumentovat historii židovského národa v období holokaustu, uchování památky na šest miliónů židovských obětí tohoto období a v neposlední řadě také předávání odkazu holokaustu dalším generacím. V rámci svého dalšího programu si ministr Staněk prohlédl věž Esther a leposárium Hansen House. V 17 hodin se za přítomnosti prezidenta ČR a dalších významných hostů zúčastnil slavnostního otevření Českého domu v Jeruzalémě a prohlédl si zde výstavu „Masaryk a Svatá země“. V Českém domě budou sídlit České centrum, CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism.

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK


Foto: Národní muzeum

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.